Šobrīd Daugavpilī

Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz 22.10.2021 Izglītības ziņas

270
Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz 22.10.2021

Šajā nedēļā ir skolēnu rudens brīvdienas, kuras būs pagarinātas vēl par vienu nedēļu, savukārt pirmsskolās mācību process joprojām pamatā notika klātienē. Arī šonedēļ Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde no pilsētas izglītības iestādēm saskaņošanai saņēma rīkojumus par attālinātā mācību procesa noteikšanu gan individuāli, gan grupām pirmsskolās. Nedēļas sākumā bija arī rīkojumi no skolām, jo skolas veica skolēnu testēšanu, bet šie rīkojumi vairāk orientēti bija uz skolēniem noteikto individuālo karantīnu.

Nedēļas laikā, no 18.-15.oktobrim, pavisam no 23 pilsētas izglītības iestādēm (11 skolām, 14 pirmsskolām) Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē tika saņemti rīkojumi saskaņošanai par izglītojamiem noteikto attālināto mācību procesu (57 gadījumi). Pagājušajā nedēļā saņemto rīkojumu skaits bija daudz lielāks, kas izskaidrojams ar to, ka skolās notika mācību process (185 gadījumi no 20 pilsētas izglītības iestādēm: 16 skolām un 4 pirmsskolām).

Apkopojot informāciju, var secināt, ka šajā nedēļā individuālā karantīna bija noteikta desmit skolu 31 skolēnam un divu pirmsskolu 6 bērniem (pagājušajā nedēļā – vienpadsmit skolu 83 skolēniem un vienas pirmsskolas 2 bērniem), karantīna daļai grupas – septiņu pirmsskolu 10 grupām  (pagājušajā nedēļā – septiņu skolas 24 klasēm), bet karantīna visai grupai – septiņu pirmsskolu 7 grupām (pagājušajā nedēļā – trīspadsmit skolu 64 klasēm un trīs pirmsskolu 4 grupām), savukārt izolācija noteikta divu skolu 9 skolēniem (pagājušajā nedēļā – divu skolu 9 skolēniem).  

Apkopojot kopējo statistisko informāciju no iepriekšējām nedēļām līdz šīs nedēļas beigām, t.i., uz 22.10.2021., redzams, ka joprojām:

  • karantīna visai klasei noteikta septiņu skolu 15 klasēm (uz 15.10.2021. – trīspadsmit skolu 86 klasēm);
  • karantīna visai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta astoņu pirmsskolu 8 grupām (uz 15.10.2021. sešu pirmsskolu 8 grupām);
  • karantīna daļai klases noteikta vienas skolu 1 klasei (uz 15.10.2021. – astoņu skolu 42 klasēm);
  • karantīna daļai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta septiņu pirmsskolu 10 grupām (uz 15.10.2021. – divu pirmsskolu 4 grupām);
  • individuālā karantīna dažādās klasēs noteikta vienpadsmit skolu 68 skolēniem (uz 15.10.2021. – četrpadsmit skolu 113 skolēniem);
  • individuālā karantīna 5-6gadīgo bērnu grupās noteikta divu pirmsskolu 8 bērniem (uz 15.10.2021. – vienas pirmsskolas 1 bērnam);
  • izolācijā atrodas vienas skolas 2 skolēni (uz 15.10.2021. – trīs skolu 5 skolēni).

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde