Šobrīd Daugavpilī

Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 30.novembri Izglītības ziņas

152
Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 30.novembri

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 30.11.2020
Pirmsskolas izglītības programmas joprojām tiek īstenotas klātienē. No 27.novembra 5.-12.klases mācās attālināti, bet 1.-4.klases mācās skolu telpās, kur uz vienu skolēnu var nodrošināt ne mazāk kā 3 kvadrātmetru platību


Attālinātais mācību process tiek nodrošināts 19 grupās 8 pirmsskolas izglītības iestādēs, bet skolās posmā 1.-4.klase attālināti mācās 29 klases 12 skolās, no kurām 26 klasēm SPKC izglītojamos ir noteicis par kontaktpersonām, bet 3 klasēs pedagogu trūkuma dēļ mācību procesu nav iespējams organizēt klātienē vai daļēji attālināti. Savukārt individuāli karantīnā 1.-12.klasēs atrodas 192 skolēni, kurus SPKC ir noteicis par kontaktpersonām, bet pirmsskolā – 56 bērni.

Šobrīd pavisam 85 pedagogi (38 pirmsskolā un 47 skolā) un 63 tehniskie darbinieki (49 pirmsskolā un 14 skolā) atrodas karantīnā, jo SPKC ir noteicis viņus par kontaktpersonām. 20 pedagogi (16 pirmsskolā un 4 skolā) ir izvēlējušies izmantot savas tiesības paņemt darba nespējas lapu (slimības lapu)
Runājot par COVID-19 gadījumu skaitu izglītības iestādēs, var minēt, ka skolās šobrīd slimo 27 skolēni, 33 pedagogi un 13 tehniskie darbinieki, savukārt pirmsskolā – 4 bērni, 26 skolotāji un 25 tehniskie darbinieki
Attālināto mācību procesu skolās no 5.-12.klasei pašlaik nodrošina 812 pedagogi. Vienojoties ar skolas vadību, 421 pedagogs nodrošina attālināto mācību procesu no mājām, bet 391 pedagogs – no skolas telpām 

Joprojām visās skolās puse un vairāk nodarbības attālinātajās mācībās laika posmā no 23.-30.novembrim notika tiešsaistē. Mācību stundas formas izvēli noteica mācību satura īpatnības un nepieciešamās aktivitātes. No 27.novembra attālinātajam mācību procesam pievienojās arī 5.-6.klases. Pēc izglītības iestāžu administrācijas sniegtajiem datiem, varam teikt, ka (līdzīgi kā pārējās klasēs) arī 5.-6.klasēm gandrīz visās skolās mācību stundas plānotas pārsvarā tiešsaistē pēc parastā nodarbību saraksta, lai gan ir skolas, kur stundas apvienotas blokos, kas ļauj līdzsvarot tiešsaistes nodarbības un patstāvīgo darbu. Izvērtējot skolēnu un skolotāju noslogotību un mācību programmu specifiku, dažas skolas, plānojot nodarbību grafiku, ir izvēlējušās vismaz vienu dienu nedēļā bez tiešsaistes stundām un uzdevumiem datorā, kā arī ir skolas, kur katrai mācību nedēļai tiks veidots stundu saraksts, paredzot, ka 50% no nodarbībām tiks īstenotas tiešsaistē. Lai skolēni un skolotāji veiksmīgi varētu organizēt attālināto mācību procesu, izglītības iestādes joprojām nepieciešamības gadījumā individuāli risina mācību procesa tehniskā nodrošinājuma problēmas.  

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde