Šobrīd Daugavpilī

Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 23.novembri Izglītības ziņas

128
Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 23.novembri

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 23.11.2020.
7.-12.klašu skolēni skolās joprojām mācās attālināti (izņemot Daugavpils Stropu pamatskolu-attīstības centru), bet pirmsskolas izglītības programmas un 1.-6.klases skolēniem mācību process tiek īstenots klātienē.
Attālinātais mācību process tiek nodrošināts 19 grupās 8 pirmsskolas izglītības iestādēs, bet skolās posmā 1.-6.klase attālināti mācās 20 klases 10 skolās, no kurām 19 klasēm SPKC izglītojamos ir noteicis par kontaktpersonām, bet 1 klasē pedagogu trūkuma dēļ mācību procesu nav iespējams organizēt klātienē vai daļēji attālināti. Savukārt individuāli attālināti 1.-6.klasēs mācās 212 skolēni, kurus SPKC ir noteicis par kontaktpersonām, bet pirmsskolā – 68 bērni.
Šobrīd pavisam 71 pedagogs (36 pirmsskolā un 35 skolā) un 47 tehniskie darbinieki (39 pirmsskolā un 8 skolā) atrodas karantīnā, jo SPKC ir noteicis viņus par kontaktpersonām. 31 pedagogs (24 pirmsskolā un 7 skolā) ir izvēlējušies izmantot savas tiesības paņemt darba nespējas lapu (slimības lapu).
Runājot par COVID-19 gadījumu skaitu izglītības iestādēs, var minēt, ka skolās šobrīd slimo 31 skolēns, 23 pedagogi un 13 tehniskie darbinieki, savukārt pirmsskolā – 4 bērni, 22 skolotāji un 19 tehniskie darbinieki
Attālināto mācību procesu skolās pašlaik nodrošina 676 pedagogi. Vienojoties ar skolas vadību, 272 pedagogi nodrošina attālināto mācību procesu no mājām, bet 404 pedagogi – no skolas telpām.

Joprojām visās skolās puse un vairāk nodarbības attālinātajās mācībās notika tiešsaistē, lai gan nodarbību formas izvēli nosaka mācību satura īpatnības un nepieciešamās aktivitātes, kā arī uzdevumi to apgūšanā. Izglītības iestādes turpina nepieciešamības gadījumā individuāli risināt mācību procesa tehniskā nodrošinājuma problēmas, lai skolēni un skolotāji veiksmīgi varētu organizēt attālināto mācību procesu.  

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde