Šobrīd Daugavpilī

Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 16.novembri Izglītības ziņas

437
Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 16.novembri

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 16.11.2020.


7.-12.klašu skolēni skolās joprojām mācās attālināti, bet pirmsskolas izglītības programmas un 1.-6.klases skolēniem mācību process tiek īstenots klātienē.
Attālinātais mācību process tiek nodrošināts 19 grupās 10 pirmsskolas izglītības iestādēs, bet skolās posmā 1.-6.klase attālināti mācās 18 klases 6 skolās, no kurām 14 klasēm SPKC izglītojamos ir noteicis par kontaktpersonām, bet 4 klasēs pedagogu trūkuma dēļ mācību procesu nav iespējams organizēt klātienē vai daļēji attālināti. Savukārt individuāli attālināti 1.-6.klasēs mācās 122 skolēni, kurus SPKC ir noteicis par kontaktpersonām.

  
Šobrīd pavisam 93 pedagogi (44 pirmsskolā un 49 skolā) un 32 tehniskie darbinieki (16 pirmsskolā un 7 skolā) atrodas karantīnā, jo SPKC ir noteicis viņus par kontaktpersonām.


Runājot par COVID-19 gadījumu skaitu izglītības iestādēs, var minēt, ka skolās šobrīd slimo 33 skolēni, 22 pedagogi un11 tehniskie darbinieki, savukārt pirmsskolā – 8 bērni, 14 skolotāji un 12 tehniskie darbinieki.


Attālināto mācību procesu skolās pašlaik nodrošina 661 pedagogs. Vienojoties ar skolas vadību, 229 pedagogi nodrošina attālināto mācību procesu no mājām, bet 432 pedagogi – no skolas telpām. Novembra pirmajās divās nedēļās visās skolās puse un vairāk nodarbības attālinātajās mācībās notika tiešsaistē, lai gan nodarbību formas izvēli noteica mācību satura īpatnības un nepieciešamās aktivitātes, kā arī uzdevumi to apgūšanā. Izglītības iestādes joprojām nepieciešamības gadījumā individuāli risina mācību procesa tehniskā nodrošinājuma problēmas, lai skolēni un skolotāji veiksmīgi varētu organizēt attālināto mācību procesu.  

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde