Šobrīd Daugavpilī

“Saules skolas” teritorijā tapis krāsains sienu zīmējums Izglītības ziņas

449
“Saules skolas” teritorijā tapis krāsains sienu zīmējums

10. un 11. oktobrī Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” teritorijā  mākslinieka Kristapa Zelmeņa vadībā tika izveidots sienu zīmējums, piedaloties Daugavpils 3. vidusskolas un “Saules skolas” skolēniem.

Sienu zīmējums tapis projekta Skola2030 komunikācijas kampaņas ietvaros, lai ilustrētu gaidāmās pārmaiņas Latvijas izglītības sistēmā. Komunikācijas kampaņa tiek īstenota ar mērķi veicināt vecāku informētību un izpratni par pilnveidoto mācību saturu un pieeju,  kā arī rosināt vecāku interesi un aktīvu iesaisti bērna izaugsmē, lai sadarbībā ar skolu nodrošinātu viņam labāko, iespējami pilnvērtīgāko izglītību atbilstoši bērna interesēm, spējām un mērķiem. 

Zīmējuma tēma – iekļaujoša izglītība – ir viens no būtiskākajiem aspektiem pilnveidotajā mācību saturā un pieejā, kas jau no šī mācību gada tiek ieviests visās pirmsskolas izglītības iestādēs, savukārt no nākamā mācību gada pakāpeniski ieviests arī pamatizglītībā un vidusskolā. Iekļaujoša izglītība paredz, ka jebkurš skolēns tiek uzlūkots primāri kā vērtība, kā sabiedrībai noderīgs un vērtīgs, kas var sabiedrībai piedāvāt savu devumu. Tāpat iekļaujošā izglītībā skolēns dažādos veidos vari nonākt pie rezultāta, zināšanām un prasmēm – vienlīdz svarīgs ir gan ceļš, kā nonāc pie rezultāta, gan arī pats rezultāts, kas sasniegts. Šī atziņa ir arī mākslinieka veidotā darba pamatā. 

Komunikācijas kampaņa, kuras laikā top sienu zīmējumi dažādos Latvijas reģionos, un vecāku informēšana par izglītību mūsdienīgai lietpratībai katram skolēnam nepieciešama, lai skaidrotu sabiedrībai kopumā un jo īpaši vecākiem, kāpēc tieši šobrīd tiek ieviestas pārmaiņas izglītības saturā un pieejā, kādas būs būtiskākās izmaiņas skolēnu ikdienā, vecāku un skolu sadarbībā, kā arī, ko no šīm pārmaiņām iegūs katrs skolēns, vecāks un sabiedrība kopumā. Ar komunikācijas kampaņu vēlamies sekmēt un uzturēt sabiedrībā diskusiju par mūsdienīgu izglītību – ko tā nozīmē, kāpēc tā vajadzīga, kas to veido, kādi ir ieguvumi bērnam un sabiedrībai kopumā.

Lauma Laube

Fox Consulting 

Komunikācijas konsultante