Šobrīd Daugavpilī

Saules skolā aizvadītas Erasmus dienas Izglītības ziņas

533

No 9. līdz 14. oktobrim Latvijā un citviet pasaulē jau 7. reizi tika atzīmētas “Erasmus dienas”. Sešu dienu garumā “Erasmus+” projektu īstenotāji aicināja interesentus piedalīties dažādos pasākumos, lai uzzinātu par programmas sniegtajām iespējām, ieguvumiem un aktualitātēm.
Arī Mākslas izglītības kompetenču centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” piedāvāja plašu “Erasmus dienu” programmu – konkursus audzēkņiem, radošās darbnīcas, paneļdiskusijas un Erasmus+ projektu prezentācijas.
Pirms nedaudz vairāk kā diviem gadiem Saules skola kā vadošais partneris, sadarbībā ar izglītības iestādēm Itālijā, Spānijā un Čehijā sāka darbu pie projekta “Radoši cilvēki zaļākām pilsētām”.

Vairāk par projektu stāsta MIKC DDMV “Saules skola”” direktore Inguna Kokina: “Likās, ka ir ļoti svarīgi runāt par tām tēmām, par kurām mēs visi domājam – par to, lai mēs dzīvotu zaļā, ilgtspējīgā vidē, lai mūsu pilsēta būtu videi draudzīga, tāda, kur cilvēki labi justos un tāda, kur viņi gribētu atgriezties. Un aicinājām par šo tēmu domāt arī skolas jauniešus. Pie tam, ne tikai rakstot esejas vai veidojot praktiskus darbus, bet mēģinot veidot filmu, kas uzrunātu cilvēkus un stāstītu par to, kā viņi varētu ar savu pieredzi, ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem uzlabot vidi un veidot to draudzīgāku, interesantāku un pieņemošāku.”

Projekta īstenošanas laikā Saules skolas audzēkņi kopā ar jauniešiem no Itālijas, Spānijas un Čehijas devās pieredzes apmaiņas un mācību braucienos, kur apguva jaunas iemaņas ilgtspējīgu vides projektu attīstībā, dizaina domāšanā un efektīvu video materiālu veidošanā.

“Es braucu uz Itāliju, uz Bergamo,” stāsta Saules skolas 3. kursa audzēkne Sandra Barkovska, “mums tur deva meistarklases par dizaina domāšanu un par mārketingu – kā pareizi pasniegt savu darbu, savu ideju. Tas bija ļoti interesanti, jo mēs ļoti daudz komunicējām viens ar otru. Komunicējām angļu valodā, latviski, krieviski – kā kuram gribējās. Mēs pat mācījāmies itāļu valodu, lai varētu vieglāk komunicēt. Mums bija ļoti pozitīvs kolektīvs, atbalstošs, un tas palīdzēja mums vairāk atvērties un nodoties tieši dizaina domāšanai.”

Līdzdarbojoties starptautiskai jauniešu, pedagogu un ekspertu komandai, projekta “Radoši cilvēki zaļākām pilsētām” rezultātā izveidota rokasgrāmata, kur 96 lappušu garumā sniegti vērtīgi padomi efektīvas video prezentācijas veidošanai. Savukārt projekta laikā iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas jaunieši pielietoja, lai radītu kopumā 20 mācību filmas, kurās tie prezentēja ilgtspējīga vides dizaina projektus savām pilsētām.

Saules skolas jaunieši izstrādāja piecas video filmas. To mērķis - atdzīvināt Daugavas krastus, piedāvājot uzstādīt Daugavpils cietokšņa un Bruģu ielas promenādē oriģinālus vides dizaina objektus, ar kuru palīdzību plašāk tiktu aktualizētas tādas tēmas kā Daugavas upes ekosistēma, zivju resursu un ūdensaugu daudzveidība. Neparastākais piedāvājums vides objektiem Bruģu ielas promenādē, kas izpelnījās skatītāju simpātijas, bija tematiskas kaķu skulptūras ar tām līdzās izvietotiem QR kodiem, kurus noskenējot, ikviens varētu iepazīties ar informāciju par Daugavpils dzīvnieku patversmē mītošajiem četrkājainajiem draugiem, kuri meklē jaunas mājas.

Jauniešu radošo pieeju un piedāvātos vides dizaina risinājumus ilgtspējīgas pilsētas vides veidošanā atzinīgi novērtēja arī pašvaldības speciālisti.

“Pirmkārt, projekta mērķis bija iedzīvināt jauniešos šo ideju, kas ir ilgtspējība, kas ir zaļais dizains, eko, un viņu izpratni, kā šīs te lietas realizēt savos dizaina projektos – mākslas darbos. Šie jaunieši pēc būtības studē dažādas profesijas – fotodizaineri, ilustratori, grafiskie dizaineri, un, protams, viņu izpratne par to, kas ir grafiskais dizains, kas ir vides objekts, ir savādāka. Tā īstenībā bija sava veida bagātība, jo katra komanda piedāvāja savu piedāvājumu, kas bija atšķirīgs. Un īstenībā ar šādiem dažādiem projektiem pilsēta var būt tikai bagātāka un interesantāka,” saka Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ainavu arhitekta p.i. Krišs Smildzers.

Gan pedagogi, gan paši jaunieši norāda, ka ilgtspējīga pilsētvide īpaši pēdējo gadu laikā kļuvusi par aktuālu tēmu. Savukārt “Erasmus+” programma ļāvusi Saules skolai paplašināt redzesloku un, īstenojot projektu “Radoši cilvēki zaļākām pilsētām”, gūt starptautiska mēroga pieredzi, lai izstrādātu ilgtspējīgus vides projektus, kurus ne tikai attīstīt audzēkņu diplomdarbos, bet arī pilnveidot un piedāvāt iedzīvināt Daugavpils pilsētvidē.

Sižetu sagatavoja:
Daugavpils pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!