Šobrīd Daugavpilī

Parunāsim par medijiem Izglītības ziņas

164
Parunāsim par medijiem

Šobrīd katram iedzīvotājam ir pieejams kāds no mediju veidiem – televīzija, radio, prese, internets. Pirmie teksti latviešu valodā tapa 16.gadsimtā. Kopš tā laika mediji ir spēruši lielu soli savā attīstībā un sasnieguši dažādus rekordus. Mediji valstij un tās iedzīvotājiem ir tikpat svarīgi kā veselības aprūpe vai izglītība. Tie attīstās, nav viendabīgi un pelnījuši daudz lielāku sabiedrības uzmanību, nekā to saņēmuši līdz šim. Mūsdienās informācijas mums ir daudz un tā ir dažāda, nekvalitatīva satura laiki medijos ir beigušies vai tūlīt beigsies. Jaunākie dati no interneta portāliem liecina, ka šāds skatījums ir virspusējs, tādēļ ir jāmeklē jauni, kvalitatīvāki risinājumi, jo auditorija, kas patērē mediju saturu, savā attīstībā aug. Pastāv jautājums par to, vai Latvijas sabiedrībā ir pieprasījums pēc kvalitatīva mediju satura. Apmēram 50 10.-12.klašu jaunieši un viņu treneri no Daugavpils, Līvāniem, Krāslavas un Rudzātiem š.g. 9.novembrī debatēja par šo aktuālo jautājumu.

Arī jauniešiem šī tēma šķiet aktuāla un vienlaikus sarežģīta, jo informācijas daudzums ir milzīgos apjomos, tādēļ ir jāmāk to apstrādāt, analizēt, sintezēt un veikt savus secinājumus. Debašu laikā jaunieši nonāca pie dažādiem sadursmes punktiem, piemēram, vai kvantitāte ir tas pats, kas kvalitāte, cik lielā mērā krievu masu mediji (prese, televīzija) ietekmē Latvijas masu medijus, vai Latvijas valdība ir ieinteresēta mediju kvalitātē, vai populārākās Latvijas interneta vietnes, kā www.delfi.lv, www.apollo.lv, www.lsm.lv u.c. piedāvā kvalitātīvu saturu. Līdz ar to secinājums bija neviennozīmīgs un jautājums joprojām palika atvērts, vai mūsdienu sabiedrība pieprasa kvalitatīvu mediju saturu.

            Lielisku debatēšanas mākslu angļu valodā uzrādīju Daugavpils Valsts ģimnāzijas (R.Murāne) un Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja (I.Bučinska, S.Usevičs) skolēni, latviešu valodā – Krāslavas Valsts ģimnāzijas (V.Nalivaiko) un Rudzātu vidusskolas (Ē.Kārklis) skolēni. Debatēšanas prasmes joprojām attīsta arī Daugavpils 16., 3., 9.vidusskolas, Līvānu 1.vidusskolas skolēni. Šīs prasmes noteikti palīdzēs uzlabot skolēnu treneri – T.Platkova, I.Derjugina, A.Jahimoviča un A.Reitere.

Īpašs paldies Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēniem A.Liepai, E.Petenko un M.Kupšānam par laika kontroli un palīdzību debašu laikā!

 

Informāciju sagatavoja:

Latgales reģiona debašu centra

koordinatore

Rita Murāne

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!