Šobrīd Daugavpilī

„Tautasdziesmu karuselis” Izglītības ziņas

159
„Tautasdziesmu karuselis”

Kad aiz loga snieg un salst, kad saulīte reti parādās pie debesīm, ir iespēja pievērsties mūsu tautas īstajām un patiesajām vērtībām - mūsu kultūras mantojumam.

Š.g. 20.janvārī Daugavpils 12. vidusskolā notika „Tautasdziesmu karuselis" 4.klašu skolēniem. Uz šo pasākumu pulcējās tautasdziesmu zinātāji Linda, Sandra, Marta, Armands no Vienības pamatskolas, Evelīna, Dita, Anna-Kristiāna, Laima no Saskaņas pamatskolas, Edgars, Nanija, Sandra, Daniela no 12. vidusskolas. Skolēniem tika piedāvāti interesanti uzdevumi: salikt tautasdziesmu rindiņas pareizā secībā; veidot tautasdziesmu no „sabirušiem" vārdiem; atcerēties mūsu senču arodus. Dalībnieki prata ne tikai skandēt dainas par noteiktu tematu, bet arī tās atpazīt pēc melodijas. Zēni un meitenes iejutās lāču, ārzemnieku, bērnu lomā un dziedāja dziesmu „Bēdu, manu lielu bēdu." Vai esat mēģinājuši uzzīmēt tautasdziesmu, atminēt to pēc dotā zīmējuma vai apraksta? Tautasdziesmu zinātājiem tas ļoti labi izdevās.

Par katru pareizi veiktu uzdevumu komandas saņēma punktus, kas uzreiz pārvērtās par konfektēm.

Paldies 12.vidusskolas sākumskolas skolotājām par jauko pasākumu!

 

Sagatavoja:

IP sākumskolas metodiķe

Iveta Lukaševiča

t.65407437