Šobrīd Daugavpilī

Domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova rīkos regulāras tikšanās ar studentiem Izglītības ziņas

47
Domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova rīkos regulāras tikšanās ar studentiem

18. oktobrī Daugavpils Domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova bija uzaicināta uz tikšanos Transporta un sakaru institūtā. Viņai bija plānota saruna uz 40 minūtēm, kas izvērtās pusotras stundas garumā.

Saruna bija par pilsētas aktualitātēm, par  veicamajiem darbiem un plānotajiem projektiem. Studentiem bija ļoti daudz jautājumu un arī ierosinājumu. Pēc sarunas tika nolemts, ka šādas tikšanās būs regulāras.

Transporta un sakaru institūtā bija panākta vienošanās par ciešu sadarbību ar pašvaldību augstskolas projektos: Akadēmiskā parka izveide un Transporta loģistikas centra izveide, kas ar lidostas attīstību kļūs vēl aktuālāka.

Domes priekšsēdētāju ieinteresēja arī studentu piedāvājumi iesaistīties pilsētas projektos, piemēram, veikt monitoringu ielās, kur plānota renovācija( transporta un gājēju plūsma u.c.). Žanna Kulakova uzsvēra, ka Daugavpils ir atvērta sadarbībai un gatava uzklausīt dažādus ierosinājumus.

Pēc tikšanās ar studentiem un augstskolas vadību Žanna Kulakova piedalījās pilotu sertifikātu svinīgajā pasniegšanā. Institūta telpas īrē Pilotu skola. Šī gada janvārī Pilotu skolas vadība griezās ar lūgumu pie pašvaldības palīdzēt ar jauniešu informēšanu par skolas iespējām. Daugavpils pašvaldība atsaucās un februārī Domes telpās notika seminārs, kura laikā jaunieši tika informēti par iespējām iegūt pilota sertifikātu Daugavpilī. 6 jaunieši šo iespēju izmantoja un 18. oktobrī saņēma mazās aviācijas pilota sertifikātus.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre Līga Korsaka.