Šobrīd Daugavpilī

Pilsonības nedēļa Daugavpils pilsētas 15.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē Izglītības ziņas

218
Pilsonības nedēļa Daugavpils pilsētas 15.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē

19.novembrī Daugavpils pilsētas 15.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē noslēdzās Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienai veltītā pilsonības nedēļa. Pilsonības nedēļa bija bagāta ar dažādiem notikumiem, kuri notika gan pašā iestādē, gan ārpus tās.
 Vienas nedēļas laikā integrētajās rotaļnodarbībās katrā grupā tika runāts par Latvijas valsts simboliem, par Latvijas pilsētām, tradīcijām, dabu, skaistākajām vietām, veidojot izglītojamajiem piederības sajūtu valstij.

     Pirmsskolas izglītības iestāde tērpās svētku rotā. Iestādes gaitenī tika sagatavota izglītojamo radošo darbu izstāde, kuru apskatīja ne tikai paši bērni, bet arī viņu vecāki. 

      Jau oktobra beigās pirmsskolas iestādes izglītojami sāka aktīvi izzināt dzimtās pilsētas ievērojamākās un skaistākās vietas, dodoties mācību ekskursijās, piedaloties pilsētā organizētajās aktivitātēs: sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcijā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, izglītojošā pasākumā “Mēs mīlam tevi, Latvijā!” LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkā, kopā ar vecākiem bērni bija izjutuši kopības garu, piedaloties 11.novembra lāpu gājienā.      Par īpašu dienu kļuva 14.novembris, kas no rīta līdz vakaram bija veltīts Latvijas dzimšanas dienas svinēšanai. Dienas sākumā iestādē notika svinīgs pasākums, kuru sagatavoja bērni un grupas skolotāji sadarbībā ar mūzikas skolotāju. Izglītojamie deklamēja dzejoļus, stāstīja par to, cik skaista ir mūsu Dzimtene, izpildīja dziesmas par Latviju, dejoja jautras riņķa dejas un gāja latviešu tautas rotaļās. Pēc tam tika sagaidīti arī viesi – robežsardzes kinologi ar saviem suņiem. Kinologu paraugdemonstrējumi izraisīja sajūsmu visiem klātesošajiem – gan bērniem, gan pieaugušajiem. Pēcpusdienā bija iespēja dzirdēt skaistu muzikālo priekšnesumu. Iepriecināt pirmsskolas iestādes darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus atnāca Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņi: Katrīna Bogdanoviča, Ieva Putne, Veronika Bogdanova, Arvis Jasevičs un pedagoģe Marija Piskunova. Pusstundas garumā visiem klātesošiem bija iespēja izbaudīt skaistas akordeona skaņas. Svinīgās dienas noslēgumā, lai iedegtos par Latviju, izglītojamie, viņu vecāki un iestādes darbinieki  iestādes pagalmā varēja novietot savus pašdarinātos lukturīšus ar degošām svecītēm tajos.      Paldies visiem, kuri palīdzēja Pilsonības nedēļas organizēšanā: Valsts robežsardzes darbiniekiem, mūzikas skolas skolēniem, skolotājai M.Piskunovai, direktora vietniecei mācību darbā E.Bambānei, Daugavpils pilsētas 15.pirmsskolas izglītības iestādes skolotājiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem. Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas 15.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Inna Rotjko