Šobrīd Daugavpilī

Noslēdzies projekta “Pārtika nav atkritumi!” aktīvais posms Izglītības ziņas

387
Noslēdzies projekta “Pārtika nav atkritumi!” aktīvais posms

No 2023. gada aprīļa līdz novembra beigām Daugavpils Ķīmijas apkaimes Darbīgā kopiena īstenoja iniciatīvu sabiedrības izpratnes par pārtikas atkritumu mazināšanu veicināšanai „Pārtika nav atkritumi!”. Iniciatīvas mērķis bija veidot efektīvus un ilgtspējīgus pārtikas izmantošanas paradumus vietējā apkaimē, sniedzot informatīvu atbalstu, piedāvājot dažāda vecuma un atšķirīgu sociālo kategoriju iedzīvotājiem izglītojošas un praktiskas aktivitātes, iespējas sadarboties, dalīties pieredzē, stiprināt vienam otru un gūt pozitīvu savstarpēju atbalstu iniciatīvas popularizēšanai sabiedrībā un ieradumu maiņai.

Iniciatīvu īstenoja Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde četrās programmu īstenošanas vietās – Šaurā ielā 20, Inženieru ielā 16, Smilšu ielā 100 un Jātnieku ielā 66 –, iesaistot sadarbības partnerus no vietējās apkaimes, nevalstiskajām organizācijām un pašvaldības uzņēmumiem un mērķtiecīgā sadarbībā veicinot sabiedrības izpratni par pārtikas atkritumu mazināšanu, izglītojot bērnus, ģimenes, iestāžu darbiniekus, vietējo sabiedrību par efektīviem pārtikas izmantošanas paradumiem ikdienā, tajā skaitā, veidojot  informatīvo “ķēdīti”- skolotājs-izglītojamajam, izglītojamais-ģimenei, ģimene-sabiedrībai. Iniciatīvas ietvaros tika organizētas izglītojošas aktivitātes dažāda vecuma iedzīvotājiem par pārtikas atkritumu mazināšanu ikdienā, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas, nostiprinot tās savstarpējas mācīšanās un praktiskas darbošanās ceļā.

Pateicoties projekta finansētāju – Izglītības iniciatīvu centra un British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstam projekta aktivitāšu īstenošanai tika iegādāta siltumnīca un lecektis dārzeņu audzēšanai, kokmateriāli kompostkastu izgatavošanai, dažādi darba rīki dārza darbiem, dārzeņu un zaļumu sēklas un stādi, kā arī citi nepieciešamie materiāli. Kopienas iniciatīvas īstenošanai tika piešķirti 2000 eiro.

Projekta īstenotāju pieredzes apmaiņai un projekta aktivitāšu atspoguļošanai tika izveidota Facebook grupa (https://www.facebook.com/groups/3093534987585246/). Tajā interesenti var aplūkot daudzveidīgas aktivitātes, kuras īstenojuši kopienas aktīvie cilvēki.

Arī pēc projekta aktīvā posma noslēguma, Daugavpils Ķīmijas apkaimes Darbīgā kopiena turpinās projektā apgūto paradumu stiprināšanu, veicot izglītojošo darbu ekoloģiskās domāšanas popularizēšanā, izglītojot sabiedrību par resursu taupību, vietējās/sezonālās pārtikas patēriņa priekšrocībām, iedvesmojot iepirkumu paradumu maiņai par labu veselīgākiem produktiem un tādiem, kuru ražošana neatstāj negatīvu ietekmi uz planētu, kā arī attīstīs uzsākto sadarbību ar pašvaldību, vietējām organizācijām, lai uzlabotu dzīvi pilsētā.

Uzziņai:

Izglītības iniciatīvu centra īstenotā projekta “Darbīgās kopienas” mērķis ir attīstīt Latgales reģiona iedzīvotājiem sadarbības un uzticēšanās prasmes Darbīgo kopienu izveidei un stiprināšanai, demonstrējot kopienu sadarbības iniciatīvu priekšrocības ilgtspējas kontekstā. Projekts ir specifiski mērķēts uz to, lai veicinātu sadarbību starp izglītības iestādēm un vietējām kopienām (piemēram, vecākiem),  pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām u.c. Projekta sadarbības partneris un finansētājs: British Council pārstāvniecība Latvijā.

https://iic.lv/projekti/darbigas-kopienas/

https://www.britishcouncil.lv/

 

#DarbīgāsKopienas #IIC #BritishCouncilLatvia #PeopleToPeople

 

Informāciju sagatavoja:

Arvita Jukša,

Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

un Daugavpils Ķīmijas apkaimes Darbīgās kopienas koordinatore

E-pasts: kimijaspii@daugavpils.edu.lv

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!