Šobrīd Daugavpilī

Nedēļa skolā kopā ar viesiem no Somijas un Portugāles Izglītības ziņas

342
Nedēļa skolā kopā ar viesiem no Somijas un Portugāles

Erasmus+ projekta "Kāda ir tava identitāte?" 2018-1-FI01-KA229-047265 ietvaros Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi no 7. līdz 11.oktobrim uzņēma viesus no divām projekta partnervalstīm – Portugāles un Somijas. Šo piecu dienu laikā mēs centāmies viesiem paradīt to, kas mēs esam, kas veido mūsu identitāti, kas ir tas, kas mums, Latvijas, Latgales, Daugavpils iedzīvotājiem, ir svarīgs, kas ir mūsu, mūziķu, personības un esības būtiskākie aspekti.

Pirmajā vakarā jaunieši, ieradušies Daugavpilī pēc lidojuma un garā ceļa no Rīgas, lai arī noguruši, tomēr pamanījās iziet pastaigā pa naksnīgajām pilsētas ielām,

Pirmais rīts skolā sākās ar dažādām, iepazīšanos veicinošām aktivitātēm; katras valsts pārstāvji sniedza nelielu priekšstatu par savu valsti, pilsētu un skolu, no kuras ieradušies. Vēlāk viesi apmeklēja Daugavpils pilsētas domi, kur domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis iepazīstināja ar daudzpusīgo pilsētas vidi, sabiedriskās un kultūras dzīves norisēm. Lai parādītu, cik tuvu var kopā būt dažādais. Ārzemju viesiem parādījām Baznīcu kalnu, kas atspoguļo Daugavpils daudznacionālo un daudzkonfesionālo sabiedrību, tādējādi veidojot mūsu identitāti tolerantu un atšķirīgo pieņemt spējīgu. Skrošu rūpnīca ciemiņus pārsteidza ar savu autentiskumu, ar to, ka rūpnīca, kurai līdzīgas nav visā Ziemeļeiropā, tiek izrādīta apmeklētājiem kā muzejs.

Otrā diena tika veltīta pilsētas dzīves izpētei. Mūsu skolas audzēkņu pavadībā tika iepazīta pilsēta tā, kā to redz jaunieši, kāda tā ir no citas perspektīvas, no sveša skatupunkta. Savu redzējumu gan somi, gan portugāļi atspoguļoja stāstījumā un fotoprezentācijās.

Nedēļas laikā neizpalika arī Daugavpils cietokšņa un Marka Rotko Mākslas centra apskate. Latgales kultūras un kulinārā mantojuma iepazīšana un baudīšana. Kā īpašs pārsteigums viesiem bija brauciens uz tuvējo kaimiņvalsts Lietuvas pilsētu Zarasai, kur papildus pilsētas apskatei redzējām, kā no graudiem tiek iegūti milti 300 gadus vecās, līdz mūsdienām saglabātās dzirnavās, un apskatījām dižozolu, kuram, pēc zinātnieku domām, varētu būt aptuveni 1500 gadu.

10.oktobrī svinējām arī Erasmus+ dienu! Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā – skolā, kurā šobrīd ir 5 Erasmus projekti, notika audzēkņu koncerts, kā arī baudījām īpašo, šai dienai veltīto torti. Pasākumā piedalījās Erasmus+ projekta "Kāda ir tava identitāte?" 2018-1-FI01-KA229-047265_3 viesi no Somijas un Portugāles, kā arī skolotājs no Spānijas (kas bija ieradies darba vērošanā Daugavpils skolās).

Projekta noslēgumā, dienu pirms došanās uz mājām, viesi un daugavpilieši devās kopīgā braucienā uz galvaspilsētu Rīgu, kur apmeklēja Dzelzceļa muzeju, jo dzelzceļam ir bijusi svarīga loma Daugavpils kā pilsētas attīstībā, bija arī ekskursija Latvijas Nacionālajā operā, kas ir būtiska mūsu audzēkņu, mūziķu, dzīves daļa, kā arī izpētījām pilsētu, kas ir viena no Eiropas valstu skaistākajām galvaspilsētām.

Kā tas Erasmus+ projektos ir pieņemts, skolēni apmaiņas braucienu laikā dzīvoja uzņemošās valsts ģimenēs, tādā veidā labāk iepazīstot attiecīgas valsts sadzīvi, paradumus un ieražas. Esot kopā ar mūsu skolas audzēkņiem, viesi varēja iepazīt mūzikas skolas audzēkņa ikdienu, redzēja cik daudz laika tiek veltīts, lai no baltas, ar notīm aprakstītas lapas tiktu izveidots priekšnesums, ko redz skatītājs un klausītājs koncertā, cik daudz darba tiek ieguldīts, lai dabas dotu talantu izkoptu un attīstītu līdz mākslas darbam.

Erasmus+ projekta "Kāda ir tava identitāte?" 2018-1-FI01-KA229-047265 ietvaros mūsu skolas audzēkņi jau ir viesojušies skolās Beļģijā un Portugālē un 2020.gada janvārī ir paredzēts brauciens uz skolu Somijā.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Kāda ir tava identitāte?” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

 

Informāciju sagatavoja:

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas

angļu valodas skolotāja Laurita Vaidere