Šobrīd Daugavpilī

Nākamo pirmklasnieku reģistrācija turpināsies līdz 31.augustam Izglītības ziņas

142
Nākamo pirmklasnieku reģistrācija turpināsies līdz 31.augustam

No š.g. 1. līdz 28.februārim pilsētas skolās notika nākamo pirmklasnieku pamatreģistrācija.

28.februārī apkopotie dati liecina, ka pilsētas skolās jau tagad pieteikti 852 nākamie pirmklasnieki (kas pagaidām ir par 64 mazāk, jo šajā mācību gadā 1.klasē sāka iet 916 pirmklasnieki), kuri pārsvarā ir dzimuši 2016.gadā – 767 bērni, bet pēc vecāku izvēles uz skolu dosies arī 34 sešgadnieki, t.i., 2017.gadā dzimušie bērni, un 51 bērns, kuri sasnieguši 8 gadu vecumu.

Aicinājumam iesniegt dokumentus ar drošu elektronisko parakstu šogad atsaucās 275 vecāki (aizbildņi), bet pagājušajā gadā – 334. Savukārt klātienē tika pieteikti 577 nākamie pirmklasnieki.

Piesakot bērnu skolai, pavisam 451 vecāks izmantoja arī piedāvātās priekšrocības:

  • priekšrocību izglītojamiem izglītības iestādē, kurā tie apguvuši pirmsskolas izglītības programmu, saņemti 178 pieteikumi;
  • bērni, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas – 258 pieteikumi;
  • izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni – 14 pieteikumi;
  • izglītojamie ar kustību traucējumiem tajās izglītības iestādēs, kurās ir nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem –1 pieteikums.

Šīs priekšrocības varēja izmantot līdz 15.februārim.

Izglītības iestādes vecākiem rakstiski ir paziņojušas par bērna uzņemšanu iestādē vai par atteikumu uzņemt. Ja izvēlētajā izglītības iestādē saņemts atteikums par bērna uzņemšanu 1.klasē, vecāki var vērsties jebkurā citā skolā vai Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē var saņemt precīzu informāciju par skolām, kurās ir brīvas vietas 1.klasē, kā arī saņemt citas nepieciešamās konsultācijas.

28.februārī pilnībā nokomplektētas 5 pilsētas skolas (Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs, Daugavpils Zinātņu vidusskola, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, Daugavpils Saskaņas pamatskola un Daugavpils Vienības pamatskola).

Bērnu pieteikšana pirmajā klasē turpināsies vēl līdz 31.augustam, un, kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, pirmklasnieku skaits palielināsies. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde atgādina, ka skolas ir gatavas uzņemt ap 1001 pirmklasnieku – vietu pietiks visiem!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ilona Bohāne

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!