Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņi Itālijā uzlaboja angļu valodas prasmes Izglītības ziņas

471
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņi Itālijā uzlaboja angļu valodas prasmes

No 25. līdz 31. augustam Itālijas pilsētā Novarā notika angļu valodas pilnveides vasaras nometne SummerCamp2023, kur piedalījās Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņi un izglītojamie no citām Erasmus+ projekta "Open Sesame" skolām.

Nometne bija kā projekta labās prakses un ilgtspējas turpinājums, atbalsts arī no Novaras pašvaldības un brīvprātīgajiem. Nometnē piedalījās dalībnieki no Itālijas, Spānijas, Francijas, Vācijas un Latvijas. Projekta dalībnieki apmeklēja un izmantoja neformālo izglītību dažādas vietās Novaras apkaimē, kā arī paviesojās Milānā – Eiropas modes galvaspilsētā.

Nometnes laikā dalībnieki nodarbojās ar orientēšanas spēlēm, kopā attīstīja prasmes, kuras saistītas ar komunikāciju, teātra mākslu un sportu – kopā dejoja "Zumbas" dejas, izstrādāja un realizēja mākslas projektus, kā arī iepazinās ar itāļu kultūru un valodu. Katras valsts pārstāvji dalījās pieredzē un stāstīja arī par savu valsti.

Kopā ar savām viesģimenēm bija iespēja izbaudīt īstu itāļu dzīvi realitātē un apskatīt Novaras pilsētas skaistākās vietas, apmeklēt baznīcas un iepazīties ar lokālo kultūru. Kad bijām Milānā, tad sadarbībā ar vietējo vijolnieku bija iespēja parādīt arī savas vijoles spēles prasmes netālu no Milānas centra.

Liels paldies Eiropas Savienības Erasmus+ programmai, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai un visu citu dalībvalstu skolu pārstāvjiem par veiksmīgu sadarbību, kultūras apmaiņu un dažādu prasmju uzlabošanu. Kopā esam spēks!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu “SEZAM, atveries! Dalīšanās ar entuziasmu, stāstiem un pasākumiem tūkstošgades Eiropā” (Open SESAME! Sharing Enthusiasm, Stories and Actions in Millenials’ Europe) 2020-1-IT 2-KA229-079743_2) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

 

Informāciju sagatavoja:
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
2. kursa izglītojamais
Danieliuss Sumskis

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!