Latvijas skolās norisinās Pilsoniskuma nedēļa Izglītības ziņas

557
Latvijas skolās norisinās Pilsoniskuma nedēļa

Latvija katram ir sava, taču mums visiem kopā tā ir mājas. Mājas, kurās ir laime un izaicinājumi, drosme, lepnums un mazliet egoisma, prieki un asaras, lieli sasniegumi un vēl lielākas cerības. Šogad, svinot mūsu valsts 105. dzimšanas dienu, Daugavpils vispārizglītojošajās skolās notiek daudz un dažādas tematiskās stundas, kas veltītas ne tikai Latvijas vēstures un sasniegumu izzināšanai, bet arī dabas pētniecībai, sportam, mākslai, tai skaitā literatūras studijām, kā arī vispārcilvēcisko vērtību aktualizēšanai. Ieskatam pāris notikumi, par kuriem ir pastāstījuši vēstures un sociālo zinātņu skolotāji.

Daugavpils Valsts ģimnāzijā pilsoniskuma nedēļa sākās ar LR Aizsardzības ministrijas organizēto lekciju “Kā mēs sargājam Latviju?” un Okupācijas muzeja nodarbību “Aizliegtais 18. novembris”.  13. novembrī, atceroties Ojāra Vācieša 90. dzimšanas dienu, skolēni lasīja mīļākos un populārākos O. Vācieša dzejoļus. Savukārt, sākot ar 11. novembri, sadarbībā ar savām ģimenēm ģimnāzisti gatavojas starpdisciplinārajām nodarbībām “Padod piespēli!”, kurās leposies ar ģimeņu stāstiem, smelsies iedvesmu no izcilām personībām un zoom nodarbībā satiksies ar basketbolistu Artūru Žagaru. Visu nedēļu ģimnāzijas radošie kolektīvi un dziedošās ģimenes gatavojas un piedalās dažādos pilsētas līmeņa svinīgajos pasākumos, kuru kulminācija būs 16. novembrī, kad ģimnāzijas saime vienosies pasākumā “Es nāku no mazas tautas”.

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā visu nedēļu notiks tematiskās stundas “Saudzējot dabu, mīlam savu Latviju!”, 11. klases veiks demokrātijas auditu “Cik demokrātiska ir Latvija?”, bet sākumskolas un pamatskolas klases piedalīsies daudzās viktorīnās un radošo darbu konkursos. 6. klašu skolēni piedalīsies interaktīvā nodarbībā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā “Daugavpils pirmās neatkarības laikā 1918. – 1940. g.: cilvēki, notikumi, fakti”.

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas Pilsonības nedēļas nosaukums ir “Mana dažādā – vienīgā Latvija”. Tās ietvaros notiks spēles, kuras organizēs vēstures un sociālo zinību un zinātņu skolotāji, kā arī tematiskās stundas par pilsonisko līdzdalības vērtību 21. gadsimtā.

Daugavpils Centra vidusskolas skolēni piedalīsies radošā aktivitātē “Ozolkoks. Mani vēlējumi Latvijai!”. Būs arī izzinošā spēlē sadarbībā ar Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, un jaunieši apmeklēs piemiņas brīdi Latviešu karavīru Brāļu kapos, militārās tehnikas izstādi un piedalīsies skolas svinīgajā koncertā.

Daugavpils Vienības pamatskolā šogad lielāka uzmanība tiks pievērsta skolēnu mākslinieciskajām izpausmēm, jo notiks video prezentāciju konkurss “Pagātnes spēks šodienas drošībai”, foto konkurss “Mans Brīvības piemineklis manā dzimtajā vietā”, zīmējumu konkurss “Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē” un radošo darbu izstāde “Mans Latvijas lepnums”.

Daugavpils Saskaņas pamatskolā notiks muzejpedagoģiskā nodarbība “Ko tu zini par Latviju”, “Skolas somas” ietvaros tiks skatīta un analizēta operete-biogrāfisks stāsts “Trīs zvaigznes. Zigfrīds”, skolēni piedalīsies erudīcijas spēlēs un tematiskajās stundās “Novembris Latvijas vēsturē”.

 J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā novembrī tradicionāli tiek atzīmēti gan Polijas, gan Latvijas neatkarības svētki, tāpēc pasākumu klāsts ir ļoti plašs – no svinīgiem koncertiem skolā un kopienā, līdz atceres brīžiem poļu un latviešu karavīru piemiņai un daudzām tematiskām nodarbībām patriotiskā garā.

Brīvība, neatkarība, atbildība un cieņa ir vārdi, kuri Pilsoniskuma nedēļā skan katrā izglītības iestādē. Tās ir vērtības, kuras jāsargā un jādarbina, kuras jākopj un ar kurām jālepojas!

DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!

 

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju koordinatore,

izglītības metodiķe

Signita Gabrāne

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!