Šobrīd Daugavpilī

Konference. „Nacionālā eTwinning balva” Izglītības ziņas

274
Konference. „Nacionālā eTwinning balva”

13. oktobrī Rīgā notika ikgadējā Nacionālā eTwinning konference. „Nacionālā eTwinning balva” ir Latvijas skolu sadarbības projektu konkurss, kurā katru gadu aicina piedalīties eTwinning projektu īstenotājus. Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses piemērus eTwinning projektu īstenošanā Latvijā un apbalvot veiksmīgākos projektu īstenotājus.
Skatītāju vērtējumam tika piedāvāti 6 projekti:
• Kalnciema vidusskolas projekts “Math code” (projekta iesniedzēja Ivita Saldava)
• BJC “Rīgas Skolēnu pils” projekts “Shakespeare in the wild” (Tatjana Gvozdeva)
• Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas projekts “Kustība PA” (Ineta Lielkalne)
• Daugavpils 16.vidusskolas projekts “The magic world of quadrangles” (Regīna Urbanoviča)
• Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” projekts “GPS ART” (Ilze Veidmane)
• Siguldas pilsētas vidusskolas projekts “My international garden – the travelling seed” (projekta iesniedzēja Ieva Gaile)

   Projekti tika izvērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem: 1) skolēnu iesaiste; 2) sasaiste ar mācību saturu; 3) komunikācija starp partneriem; 4) sadarbība ar partneriem; 5) IKT lietojums projektā un 6) rezultāti. Iepriecinoši, ka arī šoreiz finālistu sešiniekā atkal ir Daugavpils 16.vidusskolas komandas projekts, kura autore ir direktores vietniece audzināšanas darbā, arī matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča. Projekta īstenošanā aktīvi piedalījās tajā laikā 9.a klases skolēni: Anastasija Zaharova, Juliāna Ragele, Valerija Pogodina, Rostislavs Osipovs, Diāna Kordoviča, Aleksandrs Kaufmans, Dmitrijs Vavilovs, Daniils Volčeks kopā ar klases audzinātāju, ģeogrāfijas skolotāju Svetlanu Rudjko. Šogad visi bērni mācās 10. klasē, un mūsu projektam pievienojās Daniils Siļčonoks. Jāatzīmē, ka tieši šādā sastāvā komanda saņem Goda plāksni skolas Slavas sienai jau 4. reizi! Arī iepriekšējie projekti bija saturīgi un interesanti, par ko liecina ne tikai augstais žūrijas vērtējums un Nacionālie sertifikāti katram dalībniekam, bet arī Eiropas komisijas piešķirtie sertifikāti:

2014./2015.m.g. "Interesantā matemātika" (Interesting Mathematics) (R.Urbanoviča) un "Mācieties spēlējot!" (Learn by playing) (S.Rudjko)
2016./2017.m.g. "Ak, trijstūri, cik tu esi brīnišķīgs!" (Oh, triangle! You are so beautiful!) (R.Urbanoviča)
2017./2018.m.g. "Brīnumainā četrstūru pasaule" (The magic world of quadrangles) (R.Urbanoviča)
Tieši pateicoties augstāk minētajiem skolotājiem un angļu valodas skolotājas Nadeždas Dzalbes atbalstam, Daugavpils 16.vidusskolai 2018./2019.mācību gadā piešķirts Eiroskolas eTwinning statuss. 

   Ko šie projekti sniedz bērniem? Tā ir sadarbība, komunikācija, ne tikai skolas kursa apgūšana, bet arī dažādu datorprogrammu apguve, kā arī angļu valodas prasmju uzlabošana. Projekta dalībnieki iepazīstas ar saviem sadarbības partneriem internetvietnē (forumi, čati, pasts, videokonferences), kā arī organizē personīgās tikšanās. Tā Daugavpils 16.vidusskolas komanda, kas 4 gadus strādāja ar ukraiņiem, čehiem un igauņiem, plāno braucienu uz Panevēži pie saviem Lietuvas partneriem. Tikšanās laikā ir ieplānots apspriest realizētā projekta veiksmes un neveiksmes, kā arī padomāt par jaunu projektu idejām.

   Iesaistieties projektos, piedāvājiet savus – tā varēsiet attīstīt savu radošo potenciālu! Protams, ka šis darbs pieprasa lielu laika ieguldījumu, taču katrā skolā ir Projektu nedēļa, kad sadarbojas skolēni un skolotāji, kad ir īstais laiks nodarboties ar eTwinning projektiem.
R.Urbanovičai tika piešķirts eTwinning apbalvojums – apmaksāta dalība eTwinning ikgadējā starptautiskajā konferencē Varšavā (Polija) no 25. līdz 27.oktobrim

Informāciju sagatavoja 
Svetlana Rudjko,
Daugavpils 16.vidusskolas 
ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, 
eTwinning projekta autore un vadītāja