Šobrīd Daugavpilī

Konference par Erasmus+ projektiem Daugavpilī Izglītības ziņas

353
Konference par Erasmus+ projektiem Daugavpilī

Kā jauks noslēgums darbīgajam Latvijas jubilejas gadam bija 12.decembrī notikusī konference, kas bija veltīta Erasmus+ projektu apguvei Daugavpils pašvaldības izglītības iestādēs. Eiropas Savienības Erasmus+ projektu programma sākās 2014.gadā, un pa šo laiku Daugavpils pašvaldības iestādes ir apguvušas vairāk kā 1 miljonu eiro. Konferencē piedalījās Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pārstāvji, kas administrē šo programmu Latvijā. Konferences dalībnieki iepazinās ar jaunumiem, lai iesniegtu projektus 2019.gada konkursā.

Ar labās prakses piemēriem savu projektu īstenošanā dalījās vairākas izglītības iestādes.  Tā kā laiks bija ierobežots, daudzi par saviem projektiem pastāstīja arī izstādē, kas bija izveidota foajē.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (DPIP) pārstāve pastāstīja par pašvaldībā īstenoto projektu, kurā notiek labās prakses apguve ārpusstundu aktivitāšu organizēšanā skolās.  Daugavpils 3.vidusskolas pārstāves pastāstīja, cik nozīmīgi ir tieši izglītojamajiem doties, iespējams, savā pirmajā ārvalstu braucienā un sākt runāt svešvalodā. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas projekta koordinatore dalījās pieredzē par savu milzīgo darbu, vadot starptautisku projektu, kurā pamatskolas izglītojamos cenšas ieinteresēt pievērsties lasīt angliski. Pateicoties šim projektam tiek papildināta arī skolas bibliotēka ar jaunām un interesantām grāmatām, izglītojamie dodas tālākos ceļojumos viens pie otra un sazinās videokonferencēs. Daugavpils 13.vidusskolas pedagoģe pastāstīja par apmeklētajiem kursiem, kuros apgūti dažādi internetrīki, kas pielietojami pasniedzot matemātiku. Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja projekts atgādināja, ka ne viss mūsu dzīvē un sabiedrībā ir sakārtots - mums apkārt ir cilvēki ar speciālām vajadzībām, bāreņi. Arī skolu jauniešiem ir pienākums palīdzēt, rūpēties par šo cilvēku iekļaušanu sabiedrībā, un šādas problēmas tiek risinātas starptautiskā komandā. Daugavpils Valsts ģimnāzijas projektu koordinatore pastāstīja, kā Eiropas attīstības plāns praktiski izpaužas skolas stratēģiskajā plānošanā un kā pēctecīgi izplānot projektu darbību, lai tā palīdzētu celt izglītības kvalitāti.

  Projekti pirmsskolās arī veicina iestāžu radošumu, ienes inovatīvas vēsmas. Tā Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestāde mērķtiecīgi realizē projektus, kas veicina, lai iestādē būtu vide un iespēja agrīnai angļu valodas apguvei bērniem. Visatraktīvākais stāstījums bija Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas komandai, kas kopā ar projektu vadītāju bija tērpušās atbilstoši lidojumam. Kopā ar vismazāko konferences dalībnieci notika “lidojums” ar paštaisītu lidmašīnu uz Grieķiju, Turciju, Poliju un Portugāli, un klātesošie sajutās kā nokļuvuši šajās valstīs. Pasākuma noslēgumā projektu koordinatori un projektu īstenošanas atbalsta personāls no Daugavpils pilsētas domes, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes saņēma piemiņas balvas no VIAA un DPIP.

Arī foajē izveidotā izstāde piesaistīja uzmanību, jo te varēja satikt ne tikai kolēģus, aktīvus projektu īstenotājus, no Daugavpils 10.vidusskolas, Daugavpils 15.vidusskolas, Saskaņas pamatskolas, bet arī sadarbības partnerus no PIKC Daugavpils tehnikums un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas.

Jāpateicas Daugavpils Saskaņas pamatskolas ansamblim un Daugavpils 13.vidusskolas bigbendam par izcilo muzikālo pārsteigumu, kas saviļņoja konferences dalībniekus un tuvināja mūs Ziemassvētku noskaņai.

 

Papildus informācija:

ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 2014.- 2020.gadam atbalsta: personu mobilitāti mācību nolūkos, institūciju sadarbību inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai, politikas reformas, Jean Monet pasākumus, sportu. Kopējais Erasmus+ programmas budžets dalībvalstīm ir 14,7 miljardi eiro. Erasmus+ programmā projektus var iesniegt tikai juridiskas personas.

Erasmus+ projektu programmā ir plašas iespējas ikvienam, kas saistīts ar izglītību. Izglītības iestādes parasti īsteno 2 tipu projektus-mobilitātes (jeb KA1) vai sadarbības (jeb KA2). Skolu sektorā mobilitātēs dodas pedagogi, un tie galvenokārt ir kursi par inovatīvām metodēm. Sadarbības projektos ir iespēja strādāt pie kādas idejas, kopīgas tēma kopā ar skolēniem un apmeklēt sadarbības partnerus ārvalstīs.

Daugavpils izglītības iestādes sadarbības projektos visbiežāk ir partneri, tas ir, īsteno kādas ārvalstu izglītības iestādes izstrādātu un pieteiktu projekta ideju. Tādejādi finansējums, kas sadalīts proporcionāli valstīm, tiek “pārcelts” uz Latviju un papildina mūsu valsts iestāžu budžetu.

Sadarbības projektiem “bagātākā” skola Daugavpilī ir Daugavpils 3.vidusskola.

Projektus īsteno arī pirmsskolas. Daugavpilī aktīvākā iestāde sadarbības projektu jomā ir Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde.

Profesionālajā izglītībā ir plašākas iespējas, t.sk., izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja doties mācību un darba praksēs uz ārzemēm.

Savukārt nevalstiskās organizācijas plaši īsteno projektus jauniešiem, kuros galvenais motīvs ir neformālās izglītības metodes, brīvprātīgais darbs.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

eksperte projektu jautājumos

Evelīna Balode

t.65425102,

evelina.balode@ip.daugavpils.lv