Šobrīd Daugavpilī

Izskanēja PALDIES skolotājiem Izglītības ziņas

159
Izskanēja PALDIES skolotājiem

Skolotājs ir cilvēks, kas atver durvis sapņiem un aizver durvis bailēm, iemāca darīt lietas, palīdz apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes un veidot attiecības ar apkārtējiem. Skolotājam ir dota īpaša iespēja – nostādīt skolēnu vērtību kompasu, rādīt katram viņa īpašo, pareizo virzienu.  

Līdz ar to š.g. 1.oktobrī Daugavpils Kultūras un sporta pilī uz Starptautiskās skolotāju dienas svinīgo pasākumu pulcējās Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu administrācija un pedagogi, lai pateiktu PALDIES ikvienam patiesi sava darba entuziastam, katram pedagogam, kurš ar lielu atdevi ir veicis savus pienākumus.

Svinīgais pasākums sākās ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa svinīgo uzrunu, kurā priekšsēdētājs akcentēja pedagogu grūto ikdienas darbu un novēlēja panākumus un izdošanos turpmāk, un grupas „Eolika” koncertu, kas emocionāli saviļņoja un sniedza pārsteidzošu baudījumu, kā arī noskaņoja apbalvošanas pasākumam.

Svinīgajā skolotāju sumināšanas pasākumā, kuru vadīja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova, teicām PALDIES 66 skolotājiem, kurus apbalvošanai bija izvirzījušas izglītības iestādes. Visbiežāk šis paldies bija par mācību procesa sekmīgu organizēšanu un vadīšanu, atbalstu un sadarbību, profesionālu un radošu darbu, vēlmi dalīties pieredzē u.tml. Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjeva kungs, sveicot skolotājus, katram pedagogam veltīja sirsnīgus apsveikuma un uzmundrinājuma vārdus.

Šogad arī notika tradicionālais Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes organizētais konkurss „Daugavpils Jaunais skolotājs 2021”, kura mērķis ir noskaidrot izcilus jaunos vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājus, kuru darba stāžs skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē ir no 1-5 gadiem, un popularizēt jauno skolotāju pirmo gadu darba pieredzi. Pavisam konkursā bija pieteikti 15 dalībnieki, no kuriem pieci pedagogi saņēma balvas: vienu pārsteiguma balvu saņēma Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Jeļena Miropoļska (par „veiksmīgāko video”), bet otru – Daugavpils 12.vidusksolas skolotāja Ieva Purmale (par „skolēnu iesaisti valsts un starptautisko projektu īstenošanā”), savukārt veicināšanas balvas saņēma Daugavpils 3.vidusskolas skolotājs Genadijs Petrovs un Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Inesa Lazdāne, bet galveno balvu ieguva Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Anna Marija Ņikitina.

Ar pirmajiem pedagoģiskajiem soļiem asociējas iespējas, panākumi un atbalsts. Tas ir cerību un ieceru laiks, tāpēc ar aplausiem tika sveikti un novēlēta veiksme 25 jaunajiem skolotājiem (10 pirmsskolas izglītības skolotāji, 12 vispārizglītojošo izglītības iestāžu dažādu mācību priekšmetu skolotāji, starp kuriem ir 2 projekta „Mācītspēks” skolotāji, un 3 interešu izglītības skolotāji), kas ir katra kolektīva papildinājums gan ar jaunām idejām, gan jauniem spēkiem.

Skolotājs – gaišreģis, burvis, kurš saprot un saredz, kas katram nepieciešams, lai viņš spētu piepildīt savu lielo vai mazo sapnīti. Ja skolotājs spēs saredzēt katra izglītojamā iespējamo nākotni, tad zinās, kur un kā jāvirza audzēknis, lai viņa nākotnes pārvērstos par realitāti. Skolotāji, lai jums viss izdodas!     

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ilona Bohāne