Šobrīd Daugavpilī

Informācija par licencētajām interešu izglītības programmām Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā Izglītības ziņas

77
Informācija par licencētajām interešu izglītības programmām Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā

Daugavpilī interešu izglītības programmām, kuras realizē fiziskas un juridiskas personas un kuras nav izglītības iestādes, licences izskata un izsniedz Daugavpils valstspilsētas pašvaldība Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija. Lai saņemtu licenci par interešu izglītību, ir jāiesniedz iesniegums un nepieciešamie dokumenti Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē komisijas sekretārei Ilzei Onzulei (Saules ielā 7, 3.stāvā, 5.kabinetā).

Pašvaldībā ir licencētas 127 interešu izglītības programmas: 56 sporta interešu izglītības programmas, 17 deju nodarbību programmas, 10 valodas pulciņi, 9 muzikālie pulciņi, kā arī citas programmas (teātris, zirgu izjādes, ceļojošā laboratorija, fotografēšana, mākslinieks u.c.). Ar visām licencētajām programmām var iepazīties Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā: https://izglitiba.daugavpils.lv/izglitiba/interesu-izglitiba/.   

Ja bērns ir apmeklējis interešu izglītības programmas maksas nodarbības izglītības iestādē vai pašvaldībā licencētā programmā, vecāki var saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Informācijai

Lai īstenotu interešu izglītības programmu, izglītības iestādei licence nav nepieciešama, bet izglītības iestādei informācija par tās īstenotajām interešu izglītības programmām ir jāievada Valsts izglītības informācijas sistēmā, un tā būs redzama, Izglītības iestāžu reģistrā atverot attiecīgās izglītības iestādes kartīti, sadaļā “Interešu izglītība”. Šī informācija ir publiski pieejama. Vārds “skola” iestādes nosaukumā nenozīmē, ka tā noteikti ir reģistrēta izglītības iestāde. Vienmēr jāinteresējas par izglītības iestādes reģistrācijas numuru un jāpārbauda tas Izglītības iestāžu reģistrā.

Interešu izglītības programmas, t.i., pulciņus un nodarbības drīkst īstenot arī citas fiziskas un juridiskas personas. Tomēr tādā gadījumā nodarbību rīkotājam jāsaņem pašvaldības izsniegta licence interešu izglītības programmas īstenošanai.

Tādēļ, maksājot par pulciņu, vecākiem ir ļoti būtiski saņemt maksājuma dokumentu. Apstiprinātajā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā jābūt norādītam bērna vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim, respektīvi, pulciņa nosaukumam.

Izglītības likums nosaka, ka interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Interešu izglītības nodarbības ir visi pulciņi (piemēram, deju pulciņš, koris, foto  pulciņš, ģitāras spēles mācības u.c.) un nodarbības sporta centros pedagoga vadībā (treniņš boksa grupā, peldēšanas apmācība u.c.), ja tā nav profesionālās ievirzes programma sporta skolā.

Atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai tiek izsniegtas saskaņā ar 2023. gada 13. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 395 “Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai”.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!