Šobrīd Daugavpilī

Informācija par 2019./2020.m.g. noslēgumu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs Izglītības ziņas

384
Informācija par 2019./2020.m.g. noslēgumu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs

Tuvojas mācību gada noslēgums, kurš ir mazliet savādāks, nekā tradicionāli pierastais. Jau vairāk nekā divus mēnešus mācības izglītības iestādēs notiek attālināti pēc izglītības iestāžu izstrādātajiem plāniem un Valsts izglītības satura centra vadlīnijām.  

No 13.maija ir atsāktas klātienes nodarbības 5-6 gadīgajiem bērniem. Bet tiem bērniem, kas izvēlas neapmeklēt izglītības iestādes, pedagogi ir nodrošinājuši attālinātas nodarbības, par ko tiek informēti vecāki vai nu individuāli, vai pirmsskolas iestāžu mājaslapās. Daudzas pirmsskolas ir arī dalījušās ar savu šo jauno pieredzi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā www.izglitiba.daugavpils.lv (piemēram, Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs: http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/attalinatais-macibu-process-daugavpils-pirmsskolas; Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādē: http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/attalinatas-macibas-pirmsskola-%E2%80%93-impulss-kompetencu-pieejas-istenosanas-un-komunikacijas-ar-vecakiem-pilnveidei; Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē: http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/pirmsskolu-zina-attalinata-macibu-procesa-organizesana-daugavpils-pilsetas-5.pirmsskolas-izglitibas-iestade-jeb-%E2%80%9Cpasaule-uz-plaukstinas%E2%80%9D u.c.).

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, skolās mācību process turpinās attālināti un tikai 12.klašu audzēkņi jau ir saņēmuši mācību gada vērtējumus. Pārējo klašu skolēni gada vērtējumus saņems līdz 29.maijam. 

Mācību gada beigās parasti skolēnu skolu bibliotēkās nodod mācību grāmatas, bet šogad saskaņā ar skolu izveidoto grafiku 9. un 12.klašu skolēni mācību grāmatas nodos jūnijā, bet pārējo klašu audzēkņi – augustā.

Skolās ar latviešu mācību valodu 2019./2020.mācību gada nogalē 9.klases valsts pārbaudes darbi ir atcelti. Skolās, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 9.klases valsts pārbaudes darbi arī ir atcelti, bet skolēni, kuri vēlas, var pieteikties kārtot izvēles eksāmenu „Latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās”, kurš notiks 10.-11.jūnijā. Daugavpils skolās šādu iespēju izmantos 41 skolēns, kas ir 7% no mācību gada sākumā plānotā šī eksāmena kārtotāju skaita.

Valsts pārbaudes darbi 12.klasēs sāksies 2.jūnijā. Skolēniem būs jākārto 3 obligātie eksāmeni: latviešu valoda, svešvaloda un matemātika. Citus valsts pārbaudes darbus skolēni var kārtot pēc nepieciešamības, ja tie ir svarīgi viņu nākotnes izglītības turpināšanai.

No 2020.gada 18.maija izglītības iestādes var rīkot klātienes konsultācijas valsts pārbaudes darbu priekšmetos, ievērojot visus noteiktos drošības pasākumus, nepieciešamās distancēšanās prasības un nodrošinot skolēnus ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Izglītības dokumentu izsniegšana izglītības iestādēs 9.klašu absolventiem notiks pēc 12.jūnija izglītības iestādes noteiktajā kārtībā, bet 12.klasēs – pēc 24.jūlija, kad tiks saņemti izglītības sertifikāti, savukārt PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas skola „Saules skola”” audzēkņiem izglītības dokumenti tiks izsniegti jūlija beigās.

Šogad tradicionālās izlaiduma svinības skolās un pirmsskolās ar draugu, radu un skolotāju klātbūtni organizēt nav iespējams, tāpēc pašlaik izglītības iestādes meklē iespējas, kā izglītojamajiem svinīgi izsniegt izglītības dokumentu. 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde