Šobrīd Daugavpilī

ERASMUS+ “Recruit Potential” projekta noslēguma tikšanās Zviedrijā Izglītības ziņas

329
ERASMUS+ “Recruit Potential” projekta noslēguma tikšanās Zviedrijā

Daugavpils pilsētas dome kopā ar Skelleftea pašvaldību Zviedrijā (vadošais partneris) Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+”  ietvaros, īsteno projektu „Cilvēkresursu piesaiste un darba kvalitātes uzlabošana Eiropas pašvaldībās” Recruit potential  (“Recruit potential – VET measures for Inclusive Employers”). Projektā ir iesaistīti pieci partneri no piecām dažādām valstīm: Zviedrijas, Portugāles, Apvienotās Karalistes, Nīderlandes un Latvijas.

No š.g.3. līdz 5. septembrim notika starptautiskā projekta noslēguma tikšanās Skelleftea pilsētā (Zviedrijā) – tās ietvaros tika organizēta konference uzņēmējiem, pašvaldības, NVO sektora pārstāvjiem ar mērķi pastāstīt vairāk par projekta rezultātiem, kā arī iesaistītajiem partneriem. Tika prezentētas Lousadas, Skelleftea un Daugavpils pašvaldības, kā arī uzņēmumi no Ziemeļīrijas un Nīderlandes. Vadošais partneris pastāstīja par izveidoto apmācības programmu, kas ir mācību resurss iekļaujošas darba vides veicināšanai. Projekta partnerus uzņēma Skelleftea pašvaldības priekšsēdētājs Tomass Marklunds (Tomas Marklund), priekšsēdētāja vietniece Agneta Hansone (Agneta Hansson), kā arī Biznesa attīstības departamenta vadītāja Anja Palm. Tika organizētas mācību vizītes uz profesionālo skolu “T2 college”, kā arī sociālo uzņēmumu “Urkraft”, kas palīdz cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām veiksmīgi iekļauties darba tirgū.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ finansiālu atbalstu. Īstenošanas termiņš: 01.10.2017 - 30.09.2019.

Vairāk par projektu šeit https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/recruit-potential

 

Informāciju apkopoja starptautisko projektu koordinatore Jolanta Reča-Lāže

jolanta.reca-laze@daugavpils