Šobrīd Daugavpilī

Erasmus+ projekti Daugavpilī Izglītības ziņas

310
Erasmus+ projekti Daugavpilī

2018.gads ir īpašs, kad ir vēlme apkopot labos darbus Latvijai. Eiropas Savienības Erasmus+ projektu programmas periods tuvojas savam noslēgumam, un ir interesanti apjaust, cik nozīmīgs šis atbalsts bijis Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm. Gada beigās gribas saprast, vai izglītības iestādes izmantojušas visas iespējas piesaistīt papildus finansējumu un ko tas devis izglītības iestādēm.
Tādēļ radās doma, ka vajadzētu satikties, padalīties ar sasniegto, pārrunāt un uzzināt nākamā gada jaunumus projektu jomā. Miljons eiro apguve, ko izglītības iestādes šajā gadā jau pārsniegušas, ir daudz, bet ko šis finansējums mainījis konkrēta skolotāja, izglītojamā dzīvē? Vai tas ir bijis pirmais ārvalstu ceļojums, stimuls apgūt svešvalodu, satikti draugi un domubiedri? Atbildes uz šiem jautājumiem mēģināsim sniegt 12.decembrī Daugavpils pilsētas domes Lielajā zālē, sanākot uz konferenci. Pirms pasākuma būs iespēja aplūkot projektu informatīvo izstādi, parunāties ar projektu koordinatoriem.

Papildus informācija:

ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 2014.- 2020.gadam atbalsta: personu mobilitāti mācību nolūkos, institūciju sadarbību inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai, politikas reformas, Jean Monet pasākumus, sportu. Kopējais Erasmus+ programmas budžets dalībvalstīm ir 14,7 miljardi eiro. Erasmus+ programmā projektus var iesniegt tikai juridiskas personas.

Erasmus+ projektu programmā ir plašas iespējas ikvienam, kas saistīts ar izglītību. Izglītības iestādes parasti vienā laikā īsteno 2 tipu projektus-mobilitātes (jeb KA1) un sadarbības (jeb KA2). Skolu sektorā mobilitātēs dodas pedagogi un tie galvenokārt ir kursi par inovatīvām metodēm. Sadarbības projektos ir iespēja strādāt pie kādas idejas, kopīgas tēma kopā ar skolēniem un apmeklēt sadarbības partnerus ārvalstīs.

Daugavpils izglītības iestādes sadarbības projektos visbiežāk ir partneri, tas ir, īsteno kādas ārvalstu izglītības iestādes izstrādātu un pieteiktu projekta ideju. Tādejādi finansējums, kas sadalīts proporcionāli valstīm, tiek “pārcelts” uz Latviju un papildina mūsu valsts iestāžu budžetu. Daugavpilī ir arī skola, kas izstrādājusi, iesniegusi projektam savu ideju un piesaistījusi ārvalstu partnerus. Tā ir J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas komanda.

Sadarbības projektiem “bagātākā” skola Daugavpilī ir J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola.

Projektus īsteno arī pirmsskolas. Daugavpilī aktīvākā iestāde sadarbības projektu jomā ir Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde.

Profesionālajā izglītībā ir plašākas iespējas, t.sk. izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja doties mācību un darba praksēs uz ārzemēm.

Savukārt nevalstiskās organizācijas plaši īsteno projektus jauniešiem, kuros galvenais motīvs ir neformālās izglītības metodes, brīvprātīgais darbs.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

eksperte projektu jautājumos

Evelīna Balode

t.65425102,

evelina.balode@ip.daugavpils.lv