Šobrīd Daugavpilī

Erasmus+ projekta „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” pēdējā tikšanās Turcijā Izglītības ziņas

499
Erasmus+ projekta „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” pēdējā tikšanās Turcijā

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP) kā partneris īsteno Erasmus+ programmas projektu „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei”, kura koordinatori ir Sivas pašvaldības izglītības nodaļa (Turcija), bet partneri – skolu inspektorāts Teleormanas apgabalā (Rumānija), nevalstiskā organizācija Atēnās (Grieķija), Molises reģiona (Itālija) pašvaldība.

Šī gada 10.-14.jūnijā notika projekta pēdējā tikšanās pie projekta koordinatoriem Turcijā. Vizītes laikā tika apmeklētas vairākas izglītības iestādes, kurās varēja novērot dažādus interesantus metodiskos paņēmienus. Projekta būtība bija labās prakses pārņemšana vienam no otra, un tas šajā projektā tika paveikts izcili.

Projekta noslēguma vizīte sākās no pašvaldības apmeklējuma, prezentācijām par specifiskām lietām, kas tiek īstenotas skolēnu ārpusklases darbā, hobiju attīstīšanā. Sivas pašvaldība demonstrēja jaunās interešu izglītības ēkas vīziju. Pašvaldība velta lielu uzmanību izglītojamo attīstošai brīvā laika pavadīšanai ar mērķi uzlabot jauniešu matemātiskās prasmes, loģisko domāšanu, nākotnes tehnoloģijas (robotika, droni, 3D modelēšana), mākslas. Ar izglītojamo panākumiem varēja arī iepazīties pilsētas iedzīvotāji, jo vizītes dienās notika dažādi robotu demonstrēšanas pasākumi pilsētas centrālajā laukumā. Pasākumi bija veltīti Turcijas neatkarības kara sākuma simtgades svinībām, tajos piedalījās vietējās varas pārstāvji. Sivas pilsētas mērs uzņēma projekta viesus, lai pastāstītu par atbalstu izglītībai, pilsētas nākotnes attīstības perspektīvām. Projekta viesi uzsvēra, ka Sivas pilsētā ir ļoti atvērti, apmierināti cilvēki, droša un labi plānota vide, kas ir pašvaldības nopelns. Bija interesanti dzirdēt, ka Turcijas pārņem citu valstu pieredzi, piemēram, paraugs vispārējai izglītībai ir Somija, bet profesionālajai izglītībai – Austrālija, lai gan tika atzīts, ka katrai valstij jāņem vērā sava specifika, tradīcijas un kultūra.

Izglītības iestādēs bija iespēja vērot citos projektos ieguldītos līdzekļus gan telpu rekonstrukcijā, gan aprīkojuma iegādē. Kopīga iezīme – iestādēs liela uzmanība tiek veltīta attīstošu spēļu apguvei, jo īpaši šaham. Liela nozīme skolās tiek veltīta arī kultūrizglītībai un patriotisma jūtu izpausmēm, skolēni mācās arābu rakstības ornamentus, piedalās dažādos sabiedrībai nozīmīgos pasākumos: apmeklē aprūpes centrus, tiekas ar kritušo kareivju ģimenēm, apmeklē kapus, iesaistās atbalsta kampaņās bēgļiem vai trūcīgajiem. Izglītībā tiek ieguldīti lieli līdzekļi, apzinoties, ka tas ir ieguldījums nākotnē, taču vienlaicīgi izglītības tīkls ir sakārtots un racionāls. Dažām skolām klāt ir arī pirmsskolas, kurās bērniem ir lieliska moderna mācību vide, pasākumi, kuros mazuļiem ir iespēja justies īpašiem un pieaugušiem. Pārsteidzoši (salīdzinājumā ar Latviju), ka izglītības iestādēs strādā daudz vīriešu, kas veicina dzimumu vienlīdzības izpratni, kā arī pedagoga darba prestižu sabiedrībā.

Sirsnība un lielisks komandas darbs projektā valdīja visu projekta laiku, līdz ar ir cerība, ka turpmākā sadarbība starp partneriem varētu turpināties citos projektos.

Kultūras programmas ietvaros bija iespēja apmeklēt UNESCO kultūras mantojumu –Kapadokijas dabas parku, pazemes pilsētas.

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” (“Outside the classroom: Extra-curricular Activities” 2017-1-TR01-KA201-046757) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

eksperte projektu jautājumos

Evelīna Balode

t.65425102,

evelina.balode@ip.daugavpils.lv