Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils skolas ir gatavas jaunajam mācību gadam Izglītības ziņas

971

Aizrit vasaras brīvlaika pēdējā nedēļa, un pavisam drīz bērni un jaunieši atgriezīsies skolās. Daugavpils mācību iestādes ir godam sagatavojušās audzēkņu uzņemšanai. To 25.augustā Domes sēdē apliecināja Izglītības pārvaldes vadība.

2022./2023. mācību gadā Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā būs 14 pirmsskolas izglītības iestādes, 13 vispārizglītojošas skolas un PIKC „Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola”. Skolu pamata un vidējās izglītības programmās mācīsies aptuveni  9 200 skolēni. 1. un 10.klašu komplektācija noritēja veiksmīgi, atbilstoši izglītības iestāžu plānotajam. Skolas gaitas šajā mācību gadā uzsāks 920 pirmklasnieki, kas ir par 37 vairāk, nekā pērn. 10. klašu klātienes un neklātienes vidējās izglītības programmās iestājušies gandrīz 500 skolēni, kas ir 56% no Daugavpils pilsētas skolu 9.klašu absolventu skaita. Uzsākoties jaunajam mācību gadam, pašvaldība turpina atbalstīt Daugavpils skolēnus, nodrošinot viņiem brīvpusdienas un bezmaksas braukšanu pilsētas sabiedriskajā transportā.

Izglītības pārvaldē norāda, ka visas mācību iestādes ir gatavas tehniski. Kritisku situāciju pedagogu trūkuma dēļ arī nav: mācību process tiks veiksmīgi nodrošināts, sadalot slodzes esošo mācībspēku starpā: jaunajā mācību gadā skolās strādās 853 pedagogi  (46 no tiem strādā vairākās izglītības iestādēs). 

Tomēr būs arī jauni izaicinājumi, kas saistīti gan ar epidemioloģiskās situācijas riskiem, gan ar jauninājumiem mācību satura ziņā.

Šogad darbu uzsāks 4 jaunas mācību iestādes, kas izveidotas, apvienojot vairākas skolas un bērnudārzus:

 • Daugavpils zinātņu vidusskola
  • Daugavpils 3. vidusskola
  • Daugavpils 9. vidusskola
  • Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde
 • Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
  • Daugavpils 10. vidusskola,
  • Daugavpils 12. vidusskola,
  • Daugavpils pilsētas 10. pirmsskolas izglītības iestāde
  • Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde
 • Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola
  • Daugavpils 16. vidusskola
  • Daugavpils 17. vidusskola
 • Daugavpils Iespēju vidusskola
  • Daugavpils 13. vidusskolas
  • Daugavpils 15. vidusskolas
  • Daugavpils pilsētas 28. pirmsskolas izglītības iestāde
  • Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde

Šāds lēmums tika pieņemts, lai vairākas skolas Daugavpilī, pēc IZM jauno prasību stāšanās spēkā, nezaudētu vidusskolas posmu. Reorganizējot skolu tīklu, tika saglabāti apvienojamo skolu piedāvātie mācību virzieni, kā arī paplašinātas iespējas izvēlēties izglītības virzienu vienas lielas izglītības iestādes ietvaros.

Informācija par Zinību dienas svinīgo pasākumu norisi atrodama Izglītības pārvaldes vietnē www.izglitiba.daugavpils.lv un pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv. Neskaidrību gadījumā vecākus aicina sazināties ar skolu administrāciju un klases audzinātājiem.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības Komunikācijas nodaļa.