Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas 15.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē notika starptautiskā konference Izglītības ziņas

236
Daugavpils pilsētas 15.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē notika  starptautiskā konference

Pagājušajā, 2018.gadā, mūsu valsts plaši un krāšņi nosvinēja simtgades jubileju. Latvijas valsts simtgades svinēšana aizsākās jau 2016.gada beigās, kad Ministru kabinets apstiprināja Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.-2021.gadam, kas veidots, lai nostiprinātu esošās un radītu paliekošas vērtības nākotnei. Arī Valsts izglītības satura centrs, īstenojot pasākumu ciklu “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”, ir aicinājis izglītības iestādes, to darbiniekus un izglītojamos ilgtermiņā iesaistīties Latvijas valsts simtgades svinēšanā.

            Arī Daugavpils pilsētas 15.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 2018./2019.mācību gada laikā īpašu uzmanību pievērsa patriotiskajai audzināšanai, pilsoniskās līdzdalības attīstīšanai un labdarībai. Par noslēguma akordu šī milzīgā un ārkārtīgi nozīmīgā darba noskanēja starptautiskā pedagoģiskās pieredzes konference “Patriotiskā audzināšana pirmsskolas un sākumskolas bērniem”, kuru mūsu iestāde organizēja Lieldienu svētku priekšvakarā – 18.aprīlī.

            Piedalīties konferencē un dalīties pieredzē tika aicināti Daugavpils izglītības iestāžu pedagogi un Lietuvas kolēģi no Ignalinas skolas “Šaļtinelis”.

            Ar sirsnīgu priekšnesumu – stāstu par mūsu mīļo Latviju – “Laimes zeme” sveicināja godājamos viesus jaukta vecuma grupas “Saulīte” bērni. Audzēkņi pastāstīja par savas Dzimtenes skaistumu, Latvijas tautas tradīcijām un par mūsu zemes iedzīvotājiem, kuri runā, smejas, raud un dzied latviešu valodā, bet mūsu galvenā vērtība – mūsu Latvijas bērni – arī gāja latviešu tautas rotaļās.

            Mūsu “zaķīši” – 3-4 gadus veci audzēkņi šoreiz iejutās cālīšu tēlā. Šī stāsta vēstījums bija draudzības spēks.

            Pirmsskolas skolotāja Svetlana Gabrāne apkopoja savu pieredzi un dalījās ar idejām, kā var īstenot patriotisko audzināšanu pirmsskolā: sadarbojoties ar izglītojamo ģimenēm (pasākumi “Tēvu diena”, “Mūsu māmiņu hobijs”, “Ievārījumu diena”, bērnu un vecāku kopīgie darbi “Ģimenes alfabēts”, “Ģimenes koks”, putnu barotavu gatavošana u.c.), caur mācību ekskursijām pa dzimto pilsētu (ļoti patika bērniem ekskursija pa pilsētu ar retro tramvaju), aizvadot interaktīvas rotaļnodarbības sadarbībā ar pilsētas institūcijām (bērnu bibliotēku, novadpētniecības muzeju, zoodārzu u.c.), labus darbus darot.

            Skolotājas Irina Antipova un Nataļja Lipska demonstrēja pašgatavotu interaktīvu mācību līdzekli “Mēs izzinām un radām Latviju”. Mācību līdzekļa vērtība tajā, ka to audzēkņi var izmantot pēc savas iniciatīvas visa kalendārā gada laikā, attīstot savu radošumu un nostiprinot zināšanas par Latviju.

            Aicinātie kolēģi tāpat demonstrēja gan teorētiski apkopotu materiālu, gan praktiski lietojamus mācību līdzekļus. Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra speciālās izglītības skolotāja Irina Jukša dalījās pieredzē par pilsoniskuma audzināšanas iespējām darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām, bet Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības skolotāja Viktorija Apolione prezentēja izstrādni – didaktisko materiālu 6-7 gadus veciem bērniem pozitīvas attieksmes pret valsti veidošanai.

            Jau daudzus gadus Daugavpils 15.speciālās pirmsskolas izglītības iestādi saista radošas partnerattiecības ar Ignalinas skolu “Šaļtinelis”. 2017.gadā Lietuva arī atzīmēja simtgades jubileju, tāpēc mūsu kaimiņiem bija, ar ko dalīties. Septiņi pedagogi (skolotājas metodiķes Rima Kavavolene, Živile Šišoviene, Dalia Umrasiene, Dalia Gruodiene, Nijole Kupetiene, Asta Luneckiene un mūzikas skolotāja eksperte Vida Ksenzoviene) lietuviešu tautas tērpos godināja savu Dzimteni – Lietuvu. Ar melodiskām un jautrām tautas un mūsdienu dziesmām, aizraujošos deju ritmos Lietuvas kolēģes prezentēja stāstu par savu dzimto zemi. Visi klātesošie izteica viedokli par to, ka Lietuvas un Latvijas tautu stāstos ir daudz kopīga un līdzīga, tāpēc latviešu dziesmas ir saprotamas lietuviešiem un otrādi.

            Paldies Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas darba speciālistei Ingrīdai Zeļenkovai par konferences atklāšanas uzrunu un par patriotiskās audzināšanas darba nozīmīguma novērtēšanu.

            Liels paldies Ignalinas skolas “Šaļtinelis” direktorei Alitei Zakarauskienei par viņas vadītās iestādes kolektīva piedalīšanos konferencē. Mēs ceram, ka mūsu iestāžu un pilsētu sadarbība turpināsies arī turpmāk.

            Īpašu pateicību gribu izteikt mūzikas skolotājām Annai Pranskienei (Daugavpils 15.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde) un Vidai Ksenzovienei (skola “Šaļtinelis”) par viņu ieguldījumu konferences atmosfēras veidošanā: tieši mūzika ar savu milzīgo iedarbības spēku padarīja šo konferenci par neaizmirstamu pasākumu! Novēlam visiem konferences dalībniekiem un klausītājiem panākumus darbā! Lai mūsu konferences enerģija un siltums paliek jūsu sirdīs. Nesiet šo uguntiņu tālāk un dalieties ar to ar katru cilvēku jūsu ceļā!

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 15.speciālās pirmsskolas izglītības

iestādes vadītāja Nadīna Ļahoviča