Daugavpiliešiem pieejamas plašas pieaugušo izglītības iespēja Izglītības ziņas

982

Aizvadītajā nedēļā Daugavpilī tikās dažādu Latgales pilsētu pieaugušo izglītības koordinatori, kas dalījās pieredzē par aktualitātēm savās pašvaldībās, kā arī diskutēja par izglītības kvalitāti un iepazina Daugavpils pieaugušo izglītības ekosistēmu. Tikšanās tika organizēta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ietvaros.

Šobrīd viens no svarīgākajiem nozares speciālistu uzdevumiem ir izveidot vienotu informatīvo tīklu, kas ļautu maksimāli efektīvi informēt dažādu kategoriju iedzīvotājus par viņiem pieejamām apmācībām. Valstī tiek īstenotas daudzveidīgas apmācību programmas gan uzņēmējiem, gan bezdarbniekiem un darba meklētājiem, gan nodarbinātajiem, gan tiem, kas vēlas iemācīties kaut ko jaunu līdz šim neizpētītā jomā. Un nereti tieši koordinatoram ir noteicošā loma tajā, vai cilvēks, kuram tas nepieciešams, varēs saņemt precīzu informāciju par apmācības iespējām.

Daugavpils pašvaldībā pieaugušo izglītības jautājumu koordinē Izglītības pārvalde. Tās izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos Ilze Onzule norāda, ka pilsētas iedzīvotāji labprāt izmanto iespēju iegūt gan formālu, gan neformālu izglītību: populāri ir gan profesionālās pilnveides kursi, gan apmācības, kas ļauj izpausties cilvēku radošumam. Ārkārtīgi pieprasītas ir Latgales centrālās bibliotēkas organizētās datorpratības nodarbības senioriem, kā arī latviešu valodas kursi, kuru rīkošanai jau vairāk nekā desmit gadus tiek piešķirts finansējums no pašvaldības budžeta.

Informācija par dažādiem maksas un bezmaksas kursiem un apmācībām, kas notiek Daugavpils pilsētā, tiek publicēta organizatoru, tajā skaitā tādu pašvaldības iestāžu kā Sociālais dienests, Latgales centrālā bibliotēka, Vienības nams u.c., vietnēs un sociālajos tīklos. Taču iegūt pilnu informāciju par visām klātienes un neklātienes nodarbību iespējām ikviens interesents var, sazinoties  ar IP izglītības metodiķi pieaugušo izglītības jautājumos: tālr.654 07437, e-pasts: ilze.onzule@ip.daugavpils.lv.

 

Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!