Šobrīd Daugavpilī

Cilvēki ar augstāko izglītību ir vairāk pieprasīti darba tirgū Izglītības ziņas

980

Aprīļa sākumā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) prezentēja jauno augstākās izglītības iestāžu absolventu monitoringu. Saskaņā ar tā datiem, augstskolu absolventi saņem lielāku atalgojumu un ir vairāk pieprasīti darba tirgū. Šāda situācija novērojama gan Latvijā kopumā, gan arī Daugavpilī.

Monitorings tiek veikts  jau otro gadu. Tajā  analizēta augstskolu absolventu nodarbinātība, ienākumi, populārākās studiju programmas un absolventu pieprasījums darba tirgū.

Analizējot datus par augstskolu absolventiem, kas mācības pabeidza 2017. un 2018. gadā, un sekojot līdzi viņu darba gaitām gadu pēc augstākās mācību iestādes absolvēšanas, secināts, ka šo absolventu ienākumi ir par trešdaļu augstāki nekā vidēji valstī, kā arī tas, ka augstākās izglītības ieguvēji retāk paliek bez darba.

Vērtējot darba tirgus tendences augstas kvalifikācijas profesijās, vislielākā nodarbinātība vērojama dabaszinātnēs, matemātikā, IT, izglītībā, veselības aprūpē un sociālajā labklājībā. Šāda situacija ir raksturīga arī Daugavpilij: speciālisti ir pieprasīti gan mācību iestādēs, gan dažāda profila uzņēmumos.

Kopumā augstskolu absolventi ir vairāk pieprasīti un nodarbināti nekā pārējie iedzīvotāji valstī. Kā vēl viens svarīgs faktors tiek minēts tas, ka cilvēkiem ar augstāko izglītību un mācību laikā gūtajām zināšanām ir vieglāk dibināt savus uzņēmumus, tajā skaitā, piedaloties pašvaldības un valsts atbalsta programmās jaunajiem uzņēmējiem.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.