Šobrīd Daugavpilī

BJC bērnu klubā "Mezgls" tiks atklāts projekta „Darbīgās kopienas” Resursu centrs Izglītības ziņas

1115
BJC bērnu klubā

Kopš 2019.gada marta Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā īsteno izglītojošu iniciatīvu “Darbīgās kopienas”, kuras mērķis ir attīstīt izglītības iestāžu un vietējās sabiedrības sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas darbīgu vietējo kopienu izveidei un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Projekta aktivitātes turpināsies līdz pat 2021.gada pavasarim.

Projekts tiek īstenots Latgales reģionā, kur sadarbības partneri ir Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde un Rēzeknes, Preiļu un Aglonas novadu pašvaldības. Aktivitāšu īstenošanā iesaistītas vairāk nekā 40 izglītības iestādes un 1400 dalībnieki – pedagogi, bērni, vecāki, pašvaldību iestāžu, NVO, plašsaziņas līdzekļu u.c. pārstāvji. Projekta ietvaros notiek pedagogu un vietējās kopienas aktīvistu (vecāku, pašvaldību institūciju darbinieki, NVO pārstāvji, brīvprātīgie, mēdiji u.c.) apmācības un dažādi pasākumi, kā arī tiek veidoti kopienu resursu centri Daugavpilī, Rēzeknē, Preiļos un Aglonā.

Resursu centros projekta dalībnieki tiksies un izglītosies, iedvesmos viens otru, kā arī realizēs praktiskas aktivitātes, kuras dos labumu sabiedrībai un pozitīvi ietekmēs vietējās kopienas ikdienu.

Iniciatīva uzlabos sadarbību starp vecākiem, pedagogiem un pašvaldību darbiniekiem un veicinās tās attīstību jaunā kvalitātē, uzsākot jaunas un modernas sadarbības formas.

Daugavpils pilsētā projekta „Darbīgās kopienas” partneri ir 6 pirmsskolas izglītības iestādes (20.PII, 21.PII, 23.PII, 26.PII, 3.PII, 4.SPII) un 3 vispārizglītojošās skolas (11.psk, 15.vsk, 13.vsk.), Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” un minēto izglītības iestāžu sadarbības partneri – ģimenes, pašvaldību iestāžu pārstāvji, NVO pārstāvji u.c.

No 2019.gada augusta līdz 2020.gada janvārim Daugavpils pašvaldībā projekta ietvaros ir notikuši šādi pasākumi:

  • Projekta ievadseminārs pedagogiem "Skolotāja loma vietējās kopienas attīstībā"
  • Projekta ievadseminārs Daugavpils pilsētas kopienas aktīvistiem „Vietējā un globālā kopiena: kā tā ietekmē mani, kā to ietekmēju es”
  • Semināri pedagogiem "Izglītības iestādes un ģimenes sadarbība”
  • Nodarbība Daugavpils pilsētas kopienas aktīvistiem “Es savai kopienai”
  • Semināri pedagogiem „Izglītības iestāde darbīgā kopienā”
  • Darbnīca Daugavpils pilsētas kopienas aktīvistiem „Sociālā uzņēmējdarbība”

2020.gada 23.janvārī plkst. 17.00 notiks Daugavpils kopienas Resursu centra atklāšana BJC bērnu klubā "Mezgls", Smilšu ielā 92, Daugavpilī (Kultūras pils ēkā).

Resursu centra atklāšanas pasākumā vietējā sabiedrība tiks informēta par projekta būtību un 2020. gadā plānotajām aktivitātēm.

Informāciju sagatavoja:

                                                        

Arvita Jukša, IIC projekta „Darbīgās kopienas”
vietējās kopienas koordinatore Daugavpilī

Tālr: 26825598; arvita.juksa@inbox.lv