Šobrīd Daugavpilī

Arodbiedrība organizē Daugavpils skolotājus uz piketu Izglītības ziņas

567
Arodbiedrība organizē Daugavpils skolotājus uz piketu

2019. gada 20.martā LIZDA Daugavpils pilsētas arodorganizācijas 128 biedri piedalīsies LIZDA rīkotajā piketā pie Saeimas, lai pieprasītu LR Saeimai pildīt Izglītības likumā noteikto un 2018.gadā MK apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, kas paredz palielināt pedagogu minimālo darba algas likmi no 710 EUR uz 750 EUR no 2019.gada 1.septembra.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 20. marta piketa prasības: lai pirms 2019. gada valsts budžeta pieņemšanas, Saeimas deputātiem un valdības pārstāvjiem pieprasītu: 
*  PILDĪT IZGLĪTĪBAS LIKUMA
53. panta trešo daļu “Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā”.
*  PILDĪT MK APSTIPRINĀTO GRAFIKU, KAS PAREDZ: 
2019. gada septembrī 750 EUR, 2020. gada septembrī 790 EUR, 2021. gada septembrī 830 EUR un 2022. gada septembrī 900 EUR.
* NODROŠINĀT CIENĪGU ATALGOJUMU: 
izglītības nozarē strādājošajiem mēneša vidējā bruto darba samaksa 2017. gadā ir par 151 EUR mazāka nekā vidējā darba samaksa valstī. 

Lai aktualizētu jautājumu, ka 2019. gada valsts budžetā tiek paredzēts finansējums pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 2019. gada 1. septembra, LIZDA ir nosūtījusi vairāk nekā 11 vēstules atbildīgajām valsts amatpersonām un politiķiem, pieprasot meklēt risinājumus, lai realizētu grafikā noteikto. LIZDA piedalījusies vairāk nekā 14 sēdēs un tikšanās ar nozares politikas veidotājiem, kurās aktualizēts jautājums par finansējumu 2019. gada valsts budžetā pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei. Lai rastu papildu finansējumu no pašvaldību budžetiem un valsts budžeta LIZDA ir vērsusies ar vēstuli pie Ministru prezidenta A.K.Kariņa, ar lūgumu izvērtēt sociālo partneru rosinātos 4 finansējuma avotus pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika nodrošināšanai no 2019. gada 1. septembra.

            LIZDA uzskata, ka ir veiktas visas iespējamās aktivitātes, lai jautājumu risinātu pārrunu ceļā, nerīkojot piketu. Tā kā iepriekš uzskaitīto aktivitāšu rezultātā nav panākti kompromisi un finansējums pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 2019. gada 1. septembra nav rasts, LIZDA Padome ir nolēmusi savas prasības paust, organizējot izglītības un zinātnes darbinieku piketu š.g. 20. martā pie LR Saeimas no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.00.

 LIZDA aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju (izglītības un zinātnes nozarē strādājošos, pašvaldību darbiniekus, vecākus, skolēnus, studentus u.c.) 20. martā krūšu augstumā kreisajā pusē piespraust zilu lentīti (par tās nodrošināšanu atbild LIZDA pirmorganizācija vai katrs individuāli), tādejādi solidāri apliecinot savu atbalstu izglītības un zinātnes darbinieku prasībām Saeimai.

Vairāk informācijas LIZDA mājas lapā: http://www.lizda.lv

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes arodbiedrības

 pirmorganizācijas priekšsēdētāja

 Ilze Onzule 

65407437; 29252443

ilze.onzule@inbox.lv