Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2019/5, Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.06.2019, 11:26
Identifikācijas numurs:
DŪ-2019/5
Iepirkuma statuss:
Izbeigts bez rezultātiem
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Kontaktpersona:
Elvīra Grabovska (tālr. 65444565, fakss 65425547, e-pasta adrese: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv)
Publicēšanas datums:
31.05.2019
Iesniegšanas termiņš:
26.06.2019
purchase_winners:

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU

“Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”  identifikācijas Nr. DŪ-2019/5

 1. Pasūtītājs (finansējuma saņēmējs): SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.: 41503002432

Juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

Kontaktinformācija: Svetlana Romāne (tālr. 65407525, fakss 65425547, e-pasta adrese: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv),

2.Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums:

“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008

3.Iepirkuma procedūras nosaukums:

“Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/5

4.Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Būvuzraudzības veikšana Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, kā arī Pasūtītāja iepirkuma procedūras “Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” rezultātā noslēgta iepirkuma līguma ietvaros, saskaņā ar Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām.

CPV kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība).     

5.Pieņemtais lēmums:

2019.gada 26.jūnijā SIA “Daugavpils ūdens” iepirkumu komisija pieņēma lēmumu – iepirkuma procedūru pārtraukt, jo iepirkuma procedūras ietvaros piedāvājumi netika iesniegti.

________________________________________________________________

Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

1. Pasūtītājs (finansējuma saņēmējs): SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.: 41503002432

Juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

Kontaktinformācija: Elvīra Grabovska (tālr. 65444565, fakss 65425547, e-pasta adrese: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv),

 

2. Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums:

“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008

 3. Iepirkuma procedūras nosaukums:

“Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/5.

4. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Būvuzraudzības veikšana Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, kā arī Pasūtītāja iepirkuma procedūras “Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” rezultātā noslēgta iepirkuma līguma ietvaros, saskaņā ar Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām.

CPV kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība).     

5. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2019.gada 26.jūnijam plkst.10:00 pēc vietējā laika.