Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2019/9, „KSS “CPS” un “Jaunstropi” smalcinātāju piegāde un uzstādīšana”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.06.2019, 16:10
Identifikācijas numurs:
DŪ-2019/9
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Līgumcena EUR bez PVN:
26800 €
Piegādātājs:
UAB "Ekotakas"
Kontaktpersona:
Jūlija Meinerte
Publicēšanas datums:
21.05.2019
Iesniegšanas termiņš:
05.06.2019 09:00:00
Pievienotās datnes:

1.      Vispārīgā informācija

 • Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2019/9
 • Pasūtītājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas 41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvijas Republika, LV-5401.
 • Kontaktpersonas par iepirkuma norisi – iepirkumu speciāliste Jūlija Meinerte, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: komisija@daugavpils.udens.lv
 • Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.
 • Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
 • Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.
 • Līguma izpildes garantija nav paredzēta.

2.      Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām

 • Iepirkuma priekšmets: preces piegāde un uzstādīšana saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un iepirkuma līguma (4.pielikums) prasībām.
 • CPV kods: 42996110-8 Notekūdeņu atkritumu smalcinātāji.
 • Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
 • Paredzamā līgumcena – 29 600.00 EUR (bez PVN).
 • Iepirkuma līguma darbības termiņš – līdz saistību pilnīgai izpildei.
 • Piegādes un uzstādīšanas vietas:

KSS “CPS” – Vasarnīcu ielā 20B, Daugavpilī, Latvijas Republikā;

KSS “Jaunstropi” – Turaidas ielā 39A, Daugavpilī, Latvijas Republikā.

 • Piegādes un uzstādīšanas termiņš – 10 (desmit) nedēļas no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
 • Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.