Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2019/4, “Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.05.2019, 16:49
Identifikācijas numurs:
DŪ-2019/4
Iepirkuma statuss:
Izbeigts bez rezultātiem
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Kontaktpersona:
Kontaktpersona – Elvīra Grabovska, tālr. 65407512, 65444565, fakss 65425547, e-pasta adrese: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv
Publicēšanas datums:
08.04.2019
Iesniegšanas termiņš:
29.04.2019 00:00:00

Pasūtītājs (finansējuma saņēmējs): SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.: 41503002432

Juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

Kontaktinformācija: Elvīra Grabovska (tālr. 65407512, 65444565, fakss 65425547, e-pasta adrese: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv),

 Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums:

“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008

 Iepirkuma procedūras nosaukums:

“Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/4

 Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Būvuzraudzības veikšana Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, kā arī Pasūtītāja iepirkuma procedūras “Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” rezultātā noslēgta iepirkuma līguma ietvaros, saskaņā ar Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām.

CPV kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība).     

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2019.gada 29.aprīlim plkst.10:30 pēc vietējā laika.

Pieņemtais lēmums:

2019.gada 29. aprīlī SIA “Daugavpils ūdens” iepirkumu komisija pieņēma lēmumu – iepirkumu procedūru pārtraukt, jo iepirkuma procedūras ietvaros piedāvājumi netika iesniegti.