Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2019/1, Ģeodēzijas pakaplojumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecībai vai rekonstrukcijai

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.02.2019, 14:38
Identifikācijas numurs:
DŪ-2019/1
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Līgumcena EUR bez PVN:
11600.00 €
Piegādātājs:
SIA Kompānija "PARNAS" Pro Daugavpils filiāle, SIA "Sertifikācijas centrs"
Kontaktpersona:
Kontaktpersonas par iepirkuma norisi – iepirkumu speciāliste Elvīra Grabovska, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv
Publicēšanas datums:
23.01.2019
Iesniegšanas termiņš:
07.02.2019
Pievienotās datnes:

1.      Vispārīgā informācija

 • Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2019/1
 • Pasūtītājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas 41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvijas Republika, LV-5401.
 • Kontaktpersonas par iepirkuma norisi – iepirkumu speciāliste Elvīra Grabovska, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv
 • Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.
 • Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
 • Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.
 • Līguma izpildes garantija nav paredzēta.

2.      Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām

 • Iepirkuma priekšmets: ģeodēzijas pakalpojumi, ievērojot Tehniskās specifikācijas (pielikums) prasības.

CPV kodi:

71300000-1 Inženiertehniskie pakalpojumi.

 • Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
 • Paredzamā līgumcena – 11 600.00 EUR (bez PVN).
 • Visparīgās vienošanās darbības termiņš – 24 mēneši.
 • Pakalpojumu sniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas administratīvā teritorijā atbilstoši Vienošanās noteikto kārtību.
 • Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.