Šobrīd Daugavpilī

DPD 2018/166, Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 20.02.2019, 09:47
Identifikācijas numurs:
DPD 2018/166
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Atklāts konkurss
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Līgumcena EUR bez PVN:
5530074,93 €
Piegādātājs:
CBF SIA “BINDERS”,
Kontaktpersona:
Olga Strelkova
Publicēšanas datums:
26.11.2018
Iesniegšanas termiņš:
28.12.2018
  1. Iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2018/166

 

  1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, adrese: K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis: 65404338, fakss 65421941.

  1. Pasūtītājs, kura labā tiek veikts konkurss un līguma slēdzējs: SIA “Daugavpils ūdens”, reģ.Nr. 41503002432, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.
  2. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi
    • Iepirkuma priekšmets: maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī, Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (SAM 5.3.1.) saskaņā ar FIDIC būvniecības darbu līguma un līguma vienošanās (turpmāk – Līgums, 8.pielikums) noteikumiem, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un būvprojektiem (2. pielikums).
    • CPV kods: 45230000-8 (Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju, lielceļu, ceļu, lidlauku un dzelzceļa līniju būvdarbi; lēzenas konstrukcijas).