Šobrīd Daugavpilī

28.09.2017. Saistošie noteikumi Nr.34 Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtībā un apmērs” (Latvijas Vēstnesis, 01.12.2010., Nr.190 (4382), 14.12.2013., Nr.245(5051), 02.07.2015., Nr.127(5445), 05.08.2016., Nr.150 (5722), sekojošos grozījumus:

 

  1. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Naudas balvas pretendentam vai viņa trenerim jāiesniedz iesniegums Daugavpils pilsētas Sporta un jaunatnes departamentam ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc sacensību norises laika. Iesniegumā jānorāda sacensību nozīmīgums, iegūtā vieta, piedalījušos valstu skaits (starptautiskajās sacensībās) un sportistu vai komandu skaits. Iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina izcilo sasniegumu sportā un izziņu par dzīvesvietas deklarāciju. Naudas balvas pretendentam jābūt deklarētam Daugavpils pilsētā ne mazāk kā vienu gadu.”

 

  1. Izteikt noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Naudas balvu piešķir par sasniegumu, kas uzrādīts oficiālās starptautiskās vai Latvijas klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās vai Latvijas sporta federācijas sacensību kalendārā. Sporta veida federācijai Latvijā ir jābūt reģistrētai Atzīto sporta federāciju reģistrā. Naudas balvu piešķir par sekojošām sacensībām:

6.1. olimpiskās spēles vai paralimpiskās spēles;

6.2. pasaules, Eiropas čempionāti pieaugušajiem un Eiropas spēles;

6.3. pasaules vai Eiropas čempionāti sportistiem vecumā līdz 23 gadiem;

6.4. pasaules un Eiropas jaunatnes olimpiāde;

6.5. pasaules kausa (vai Eiropas kausa, ja attiecīgajā sporta veidā pasaules kausa izcīņa nenotiek) izcīņa pieaugušajiem (kopvērtējumā);

6.6. Latvijas olimpiāde un Latvijas jaunatnes olimpiāde.”

 

  1. Izteikti noteikumu 7.1 punktu šādā redakcijā:

“7.1. izvērtē iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, sacensību nozīmīgumu, sacensībās piedalījušos valstu skaitu (starptautiskajās sacensībās) un sportistu vai komandu skaitu;”

 

 

  1. Izteikt noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Sportistiem individuālajos sporta veidos, kā arī komandu sporta veidu sportistiem, kas pārstāv Daugavpils pilsētu, piešķir naudas balvas šādā apmērā:

Vieta

Olimpiskās, paralimpiskās spēles (eiro)

Pasaules čempionāts, Pasaules kausa izcīņās kopvērtējums, Pasaules jaunatnes olimpiāde

(eiro)

Eiropas čempionāts, Eiropas spēles, Eiropas kausa izcīņās kopvērtējums, Eiropas jaunatnes olimpiāde

 (eiro)

Latvijas olimpiāde

(eiro)

Latvijas Jaunatnes olimpiāde

(eiro)

 

 

Pieaugušie

U-23

Pieaugušie

U-23

Individu

ālie

Katram komandas

 dalībniekam

Individu

ālie

Katram

komandas dalībniekam

1.

līdz 14229

līdz 9486

līdz 2846

līdz 4743

līdz 2846

līdz 300

 līdz

250

 līdz 150

līdz 100

2.

līdz 8537

līdz 5691

līdz 1707

līdz 2846

līdz 1707

līdz 200

līdz

150

 līdz 100

līdz 75

3.

līdz 5122

līdz 3414

līdz 1024

līdz 1707

līdz 1024

līdz 150

 līdz

100

 līdz

50

līdz 30

4.

līdz 3073

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

līdz 1844

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

līdz 1106

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Svītrot noteikumu 11.punktu.

 

 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs     (personiskais paraksts)                     

R.Eigims