Šobrīd Daugavpilī

17.04.2020. Lēmums Nr.174 Par 2017.gada 2.marta Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000100215 Stacijas ielā, Daugavpilī, daļas 85 m2 platībā nomas līguma Nr.ZI 1/2017, darbības termiņa pagarināšanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Stājās spēkā
Dok. Nr.:
174
Pieņemts:
17.04.2020
Publicēts:
22.04.2020
Stājas spēkā:
17.04.2020