Šobrīd Daugavpilī

24.10.2019. Lēmums Nr.662 Par dzīvojamās mājas Cēsu iela 20A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4, kadastra numurs 0500 903 3568, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Stājās spēkā
Dok. Nr.:
662
Pieņemts:
24.10.2019
Publicēts:
31.10.2019
Stājas spēkā:
24.10.2019