Šobrīd Daugavpilī

29.08.2019. Lēmums Nr.540 Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010606, Vienības ielā 27, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā (labdarības biedrībai “Maigums”)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.08.2019, 17:29