Šobrīd Daugavpilī

29.08.2019. Lēmums Nr.534 Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000046709, Atmatas iela 12, Daugavpils, pārdošanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.08.2019, 17:29