Šobrīd Daugavpilī

25.07.2019. Lēmums Nr.473 Par Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” apstiprināšanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.08.2019, 17:29