Šobrīd Daugavpilī

09.09.2010. Lēmums Nr.574 Par grozījumiem ar Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.157 apstiprinātajos noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.04.2021, 23:26