Šobrīd Daugavpilī

08.11.2018. Lēmums Nr.598 Par atbalstu dalībai Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektā LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms - RISK FREE) un sadarbības līguma slēgšanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36