Šobrīd Daugavpilī

22.10.2020. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2020.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi"" un to paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Saistošo noteikumu projekti
Status:
Stājās spēkā
Dok. Nr.:
37
Publicēts:
19.10.2020