Šobrīd Daugavpilī

22.10.2020. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2020.gada ___.________ saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”” un to paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

dokumenta_veids:
projekti
status:
active_document
dok_nr:
35
Publicēts:
19.10.2020