Šobrīd Daugavpilī

16.03.2020. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2020.gada __. _____ saistošo noteikumu Nr.__ “Par Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā"” atzīšanu par spēku zaudējušiem un paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

dokumenta_veids:
projekti
status:
active_document
dok_nr:
9
Publicēts:
16.03.2020