Šobrīd Daugavpilī

12.03.2020. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2020.gada __. _____ saistošo noteikumu Nr.__ “Par Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem” un paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

dokumenta_veids:
projekti
status:
active_document
dok_nr:
00
Publicēts:
09.03.2020