Šobrīd Daugavpilī

12.03.2020. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta “Par Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 12.jūnija saistošo noteikumu Nr.28 “Par mācību braucienu ierobežojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38