Šobrīd Daugavpilī

30.01.2020. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2020.gada ___.______ saistošie noteikumi Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"" un paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

dokumenta_veids:
projekti
status:
active_document
dok_nr:
3
Publicēts:
30.01.2020