Šobrīd Daugavpilī

23.12.2019. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2019.gada ___.______ saistošie noteikumi Nr.____ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"" un paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

dokumenta_veids:
projekti
status:
active_document
dok_nr:
36
Publicēts:
18.12.2019