Šobrīd Daugavpilī

25.07.2019. Tiks izskatīts domes sēdē. Precizēts Daugavpils pilsētas domes 2019.gada __._____ saistošo noteikumu Nr.___ “Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam" un paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38